Listy
Siła ducha...

Poziom IK – Energia Białego WIATRU
Komunikacja werbalnaOd 4 do 16 czerwca poruszamy się w przestrzeni otwartości i ożywczego ducha Ik/ Białego Wiatru. Ik jest zwiastunem postępu, katalizatorem przemian. Tu nie liczą się koneksje, pozycja społeczna, stanowisko, pieniądze, lecz siła ducha, cierpliwość, takt, tolerancja. Z tego poziomu świadomości możemy czerpać inspirację i twórczą energię, ale powinniśmy zachować umiar. Znamy powiedzenie: „co za dużo to niezdrowo”. Nadmierna euforia, kłębowisko myśli, natłok pomysłów dość często prowadzą do zarozumiałości, arogancji, bezproduktywnej wojny na słowa.

W świecie Majów archetyp Ik (kształt litery T) symbolizował Praojca, tchnienie Ducha, Drzewo Życia, którego korzenie sięgają głęboko w nieświadomość, a konary dotykają Nieba, krzyż łączący wymiar boski z wymiarem ludzkim. „Ik opowiada o duchowej komunii, którą przyjmujemy z każdym oddechem (prana). Oddech i westchnienie są czymś pozazmysłowym, nieziemskim, boskim… Dlatego niewłaściwe używanie oddechu przy paplaninie, plotkach, kłótniach, osądach – naznacza wibrację naszej egzystencji… Używajmy słów i oddechu w sposób świadomy” – Nah Kin, kapłanka Majów Itza, psycholog.

W tym spektrum wyłania się panorama tego, co nas ogranicza, ale jednocześnie ukazują się niewidzialne dotąd przejścia i otwarte furtki do prawdziwego Siebie. Dlatego nie dziwimy się, że teraz najmocniej akcentują się zaburzenia w komunikacji werbalnej, wynikające z braku otwartości, ciągłego rozpamiętywania, niekończących się polemik duchowych, poczucia wyobcowania, lęku przed odtrąceniem. Tu uczymy się na nowo mówić, słuchać, usłyszeć, rozmawiać.


Kluczowe tematy do przepracowania:
● alienacja
● polemiki duchowe
● bezsilność
● asertywność, pojmowana jako odwaga do wyrażania własnego zdania, odczuć, potrzeb, ale bez urażania uczuć i godności drugiego człowieka; w przeciwnym razie nie będzie to asertywność, ale pieniactwo.


Medycyna MYSZOŁOWA

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Sabinie z Katowic □ Annie z Babimostu □ Katarzynie z Warszawy ☼ Dobro zawsze powraca. In lak’ech.


Data publikacji: 7.06.2019