Listy
Inspiracja...

IK/Fala WIATRU
● Siła Ducha ● Końcowe uszlachetnianieOkres: 4 – 16.06.2019

Dziś rozpoczęła bieg Fala Białego Wiatru, która przy każdym powrocie zapowiada oczyszczanie sfery komunikacji i koncentrację na szczegółach, bo to one mają przemożny wpływ na obraz Całości. Może się zdarzyć, że w procesie końcowego uszlachetniania doświadczymy nieoczekiwanych cięć i ukłuć.

● Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy dzień fali z portalem, w którym na Ziemię docierają potężne wiązki energii naprowadzające ludzkość na właściwe tory ewolucji. W obecnej konstelacji jest to data 4 czerwca. Kin 222, 1 Ik-P/Biały Magnetyczny Wiatr symbolizuje eteryczną nastawnię; wskazuje on na wszechobecność Ducha, który przepływa przez wszystko, co zamanifestowało się w świecie, łącząc ze sobą wszystkie części składowe. Dla Ducha nie istnieją żadne odległości i granice komunikacji, przenika on absolutnie wszystko, więc nie uchowa się przed nim żadna najdrobniejsza rysa. Stąd w spektrum Białego Wiatru najmocniej akcentowane są wewnętrzne i zewnętrzne bariery, utrudniające spokojny dialog i porozumienie między ludźmi – co dla „małych, rozbuchanych ego” może okazać się bolesne. Na marginesie: 4 czerwca to znamienna, kontrowersyjna data dla Polaków, turbulencje i podziały uwidoczniły się są już na samym starcie fali.

● W ciągu 13 dni fali każdy z nas dostanie wiele osobistych wskazówek, zwłaszcza na poziomie „okrągłego stołu” z tonem 12 i pieczęcią Wędrowca (sob. 15.06., kin 233). W tym dniu pozwólmy przewinąć się wszystkim informacjom przed naszym duchowym okiem i na koniec spróbujmy wychwycić ich duchową esencję.

● W polu osobistym warto obserwować dwa lub trzy dni z pieczęciami swojej rodziny solarnej. Wszystkie odczucia i zdarzenia w tych dniach będą nośnikiem specyficznych informacji, adresowanych wyłącznie do ciebie. Jeżeli nie rozpoznasz ich wymowy, nie sil się na mentalne akrobacje, lecz skup na wszystkich dniach z białymi pieczęciami. Wykorzystaj każdą szansę oczyszczenia, jaka będzie ci dana w tej fali.

Data publikacji: 4.06.2019