Listy
Jak ci to pasuje?...

„Rodzic 1” i „Rodzic 2” zamiast „Matka” i „Ojciec”…


Od kilku lat w niektórych krajach obowiązuje ustawowy zakaz używania w dokumentach określeń „matka” i „ojciec”. W ich miejsce pojawiły się słowa „rodzic 1” i „rodzic 2” albo „rodzic A” i „rodzic B”, np. w Hiszpanii i Francji, a do niedawna także we Włoszech (w kwietniu 2019 Włosi wrócili do nazw „matka” i „ojciec”). Dotyczy to zarówno par homo- jak i heteroseksualnych, zaś kodek cywilny definiuje „małżeństwo jako związek dwóch osób, różnej lub tej samej płci”.

□ I tak, w szkołach francuskich dzieci nie robią już laurek dla mam, ponieważ według pomysłodawców „Dzień Matki” dyskryminuje dzieci, które jej nie mają, albo te, co mają dwóch ojców. □ W 2013 r. w szkołach litewskich i w 2014 r. niektórych polskich wprowadzono eksperymentalnie kwestionariusze z rubrykami „rodzic 1” i „rodzic 2”, jednak wycofano się po stanowczym sprzeciwie rodziców. Pytanie – na jak długo?...
Data publikacji: 24.05.2019