Listy
Okres: 9 – 21 maja...

Realistyczne podejście do życia


Główną tematyką w 13-dniowym spektrum Wojownika była Suwerenność, nadrzędnym celem – uwolnienie się od łaski i niełaski innych, wyzwaniem – pokojowa strategia współistnienia, a problematyką – tchórzliwość, chęć odwetu, stronniczość. Każdy dzień fali wyznaczał nam konkretne zadania i słał pomocne wskazówki:

● Nie walcz złością, lecz mądrością (1 Wojownik)
● Nie wyciągaj przedwczesnych wniosków (2 Ziemia P)
● Powiedz nie kłamstwu, intrygom, obłudzie (3 Zwierciadło)
● Zdefiniuj na nowo swoje priorytety (4 Wicher)
● Nie osądzaj – 5 Słońce
● Współczuj, ale nie „matkuj” (6 Smok)
● Bądź sobą – bez lęku wyrażaj własne zdanie (7 Wiatr)
● Nie słuchaj, co mówią o tobie inni (8 Noc P)
● Odważ się zrobić coś inaczej niż zwykle (9 Ziarno)
● Szanuj inność i wymagaj szacunku dla siebie (10 Wąż)
● Odpuść, wybacz (11 Łącznik)
● Zakończ stare sprawy (12 Ręka)
● Nie bądź drobiazgowy, ciesz się z tego, co masz (13 Gwiazda).

Zastanów się i powiedz: jak oceniasz swoją „suwerenność” w skali od 1 do 10.

□ Wraz z falą Wojownika domyka się też 52-dniowa przestrzeń czwartego zamku nauki, rozkwitu talentów, uświadomienia i duchowego oświecenia.