Listy
Skutki niewiedzy...

Poziom Cib /Fala WOJOWNIKA
Test na odwagęOkres: 9 – 21.05.2019

9 maja rozpoczęła bieg nowa fala pod przewodnictwem świadomości Cib /Żółtego Wojownika. Teraz przez 13 dni testowany będzie poziom indywidualnej dojrzałości człowieka. (Nazwy własne przywołuję świadomie, ponieważ mają one wyższą wibrację niż nazwy polskie, angielskie itd.)

Energia nośna fali pobudza rozbłysk INTELIGENCJI twórczej, na którą składa się żeńska intuicja i męski rozum. Dlatego każda jednostronność staje się poważnym problemem i w każdej chwili może dojść do niespodziewanych erupcji. „Wadliwy” rozwój inteligencji twórczej prowadzi do nadużyć, przeciążenia umysłu, powstawania luk w sferze racjonalnego rozpoznania. Objawem tego jest pogłębiające się zaślepienie, iluzoryczna poprawność, arogancja intelektualna.

W tej przestrzeni dwa dni zasługują na szczególną uwagę – drugi i ósmy z aktywnymi portalami; są to:
● 10 maja z kinem 2 Ziemia-P, w którym dochodzi do zderzenia dwóch prądów świadomości – konserwatywnego (babilońskiego) i postępowego (boskiego). Z jednej strony, na Ziemię trafiają silne impulsy do zamanifestowania takiego świata, jaki egzystował niegdyś w planach boskiego Praźródła, a z drugiej, wzmaga się opór sił przeciwnych. W drugim dniu wyłania się stopień duchowego wyjałowienia ludzi i kluczowe wyzwania na następne dni fali.
● 16 maja z kinem 8 Noc-P – tu można doznać wielkiego dobrodziejstwa, lecz nie w sensie konsumpcyjnego nasycenia, ale nagłej odmiany sytuacji – mogą pojawić się nieosiągalne dotąd sposoby poradzenia sobie z problemami, nowe możliwości i szanse życiowe.

Zwracam uwagę, że dni z kinami 194–200 (tzn. dwa ostatnie kiny fali Nocy i pierwsze pięć fali Wojownika /7–13 maja) symbolizują „siedem zablokowanych pieczęci” – „siedem zagubionych pokoleń”. Zawsze kiedy pojawią się one w kalendarzu, przywołują fraktalny okres, w którym na Ziemię wślizgnęły się destrukcyjne energie-świadomości i na kilka tysięcy lat zablokowały rozwój duchowy ludzkości. Znów są one obecne w polu świadomości i tle wydarzeń po to, aby je uzdrowić.

W tej fali nadarza się dogodna sposobność uwolnienia się od bezpodstawnych lęków i obaw, ale trzeba zdobyć się na odwagę, by wznieść się ponad zawężone horyzonty poprawności i spojrzeć na siebie oczami innych ludzi. Tu nie walczysz orężem, ale mądrością. Strach, lęk, obawy rodzą się z NIEWIEDZY. Dwunasty dzień fali pokaże ci, jak sobie z tym poradziłeś.
□ Wskazówka: 13-dniowy okres, nazywany falą, to najkrótszy czas na pobudzenie zmian w polu świadomości i sposobie patrzenia na ludzi.