Listy
Do przemyślenia...

Bilans wydarzeń w Fali Nocy
– dla zainteresowanychW każdej fali występują trzy fazy rozwoju wydarzeń – niezależnie od tego, czy analizujemy przestrzeń osobistą, zawodową czy publiczną. Jeśli oceniamy zdarzenia jednostkowo, to albo je pochwalamy, albo negujemy. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać skrywającego się w tle zamiaru i znaczenia dla całości. Ale gdy spojrzymy na nie przez pryzmat nadrzędnego celu i funkcji całej fali, zmienia się nasza optyka. Może być tak, że to, co jawi się jako „złe”, w istocie takie nie jest i odwrotnie – to, co pozornie „dobre”, może okazać się czymś „szkodliwym” dla ogółu.

Fala NOCY przy każdym powrocie odsłania światy sprzeczności, ekstremów, skrajności jak mądrość–głupota, dostatek–ubóstwo, prawda–fałsz, spokój–zamęt… Jej funkcją jest wydobywać na światło dzienne to, co burzy harmonię, a co jest pomijane, niedostrzegane, zagłuszane. W tym obiegu fali prawdziwa sztuka i twórczość zderzyły się z kiczem, dobro Natury z biznesem, prawda z demagogią. Skupmy się na dwóch, tych najbardziej kontrowersyjnych kwestiach. Poniżej kilka wydarzeń, uporządkowanych według 3 faz:


Faza 1 / 4 dni – okres: 23–29.04.2019
– to czas przyciągania głównej problematyki do pola duchowego /większości tematów nie zauważamy. Trzeba zachować spokój, bo jest to faza stwarzania bazy i sygnalizowania problematyki.
Wydarzenia: □ Płock – prowokacja z plakatami z kultowym obrazem Madonny i domalowaną aureolą w sześciu kolorach (nie był to symbol tęczy, ale znak rozpoznawczy LGBT). □ Akcja protestacyjna z „bananami” przed Muzeum Narodowym w Warszawie. – Chciałoby się krzyknąć Gombrowiczem: „Miejcie litość nad swoimi twarzami”. □ Londyn „Operowy Oscar” dla dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie. □ Otwarcie wystawy kopii fresków z Kaplicy Sykstyńskiej we Wrocławiu.

17–21.04. – Faza 2 / 5 dni
– to czas wyłaniania się problematyki w codziennym życiu, świadomych działań ludzi, interakcji i ujawniania prawdziwych zamiarów. Zamiast szukać zgody, nasiliło się sianie niepokoju i dzielenie ludzi.
Wydarzenia: □ W dzień polskiej flagi w Gdańsku wywieszono tylko flagi unijne (!), za to w Krakowie na Kopcu Kościuszki rozciągnięto biało-czerwoną flagę od szczytu do podnóża. □ Antyklerykalny support i porównanie katolików do świń przed wystąpieniem D.Tuska na UW.

22–25.04. – Faza 3 / 4 dni
– to czas bilansowania dokonań /tu wiele można było naprawić.
Wydarzenia: □ Burza medialna wokół plakatów i naklejek z obrazem Madonny z „tęczową” aureolą. □ Prowokacyjny heppening lidera „Wiosny” przed Jasną Górą. □ 30-lecie „Gazety Wyborczej” – historia zaniku rzetelnego dziennikarstwa.


Konkluzja: Suport przyćmił wystąpienie D.Tuska, zaś plakaty i happeningi tylko wzmocniły katolików, a ci, którym mogą szkodzić, to zwykli, spokojni ludzie o innej orientacji seksualnej. Oby tak się nie stało. Fala Nocy wytknęła nam infantylizm i degradację tego, co kiedyś nazywaliśmy twórczością artystyczną, sztuką, kreatywnością.

□ Na koniec, każdy niech sam sobie odpowie, jak się ma opera i freski Michała Anioła do „bananowego” eksponatu na wideo i plakatów z religijnym obrazem na ToyToy-ach?...

Kolejna Fala Wojownika zbilansuje dokonania ludzi w poprzednich trzech falach, wskaże zagrożenia i pokojową strategię.