Listy
Dla zainteresowanych...

Cykl rozwoju wydarzeń w Fali Psa


Zgodnie z wewnętrzną dynamiką „13” w każdej fali występują trzy fazy rozwoju wydarzeń – niezależnie od tego, czy analizujemy przestrzeń osobistą, zawodową czy publiczną. Temat Fali PSA zawsze wiąże się z oczyszczaniem pola emocji i niwelowaniem napięć w partnerstwie, związkach, relacjach dwustronnych. Obecnie na plan pierwszy wysunął się konflikt interesów nauczyciel–uczeń oraz tarcia na tle religijnym.

► 13 –16.04.2019 ● Faza 1 / 4 dni
– to czas przyciągania głównej problematyki do pola duchowego – nie wszystko musi być widoczne; a jeśli coś wynurzy się groźnie, należy zachować spokój, bo jest to dopiero faza sygnalizowania problematyki. □ W tym okresie zawiązał się ogólnopolski międzyszkolny komitet strajkowy nauczycieli □ wybrzmiała kwestia marnotrawstwa żywności w Polsce – co roku wyrzucamy ok. 9 mln ton jedzenia □ wybuchł pożar w katedrze Notre Dame.

► 17–21.04. ● Faza 2 / 5 dni
– to czas interakcji, ujawniania się problematyki w codziennym życiu, podejmowania działań.
Wydarzenia: □ Maturzyści wystosowali list otwarty do strajkujących nauczycieli o respektowanie praw uczniów do nauki □ W Pruchniku, w Wielki Piątek, po kilku latach przerwy wrócono do tradycji „sądu nad Judaszem” z XVIII w.; obyczaj został zakazany przez Kościół, w złagodzonej wersji praktykowany był tylko w Pruchniku □ Sri Lanka – ataki terrorystyczne na kościoły i hotele □ Akcja charytatywna w polskich miastach – wspólne śniadanie wielkanocne dla samotnych i bezdomnych.

► 22–25.04. ● Faza 3 / 4 dni – to czas bilansowania dokonań / tu wiele można naprawić.
Wydarzenia: □ Sri Lanka – stan wyjątkowy i mobilizacja działań celem likwidacji ognisk terroryzmu □ Protest środowisk żydowskich przeciw obyczajowi „sądu na Judaszem”; incydent z kukłą nie jest godny pochwały, jednak robienie rabanu na cały świat włącznie z oskarżaniem Polaków o antysemityzm jest nieuprawnione. Porównywalny obyczaj, rzadko praktykowany, mają też Żydzi, kiedy wieszają na szubienicy kukłę goja i okładają ją pięściami. Incydent w Pruchniku był wyrazem sprzeciwu społeczeństwa wobec wypłacania gminom żydowskim odszkodowań za mienie bezspadkowe. Dopóki rząd nie zajmie jasnego stanowiska, problem będzie cyklicznie o sobie przypominać… Za chwilę również krakowski Lajkonik może zostać zakazany – bo nie spodoba się Turkom. □ Sejm: nowelizacja ustawy dot. przeprowadzenia egzaminów maturalnych w interesie praw maturzystów. □ Protesty Francuzów przeciw planom odbudowy katedry Notre Dame w nowoczesnym stylu – jeden z projektów przewiduje oszklony dach i miedzianą iglicę albo bez iglicy. □ ZNP zawiesił strajk do września.

Fala Psa jest drugą falą w 52-letnim, czwartym zamku oświecenia. To, co nie zostało sfinalizowane w Fali Psa, będzie kontynuowane w Fali Nocy. Stąd za wcześnie na ostateczne wnioski…
Data publikacji: 25.04.2019