Listy
Świadomość My…

Medycyna PSA
● Co znaczy „kochać”?...W przestrzeni Fali Psa praca nad indywidualnym rozwojem jest związana z ciałem emocjonalnym – pokazuje nam, czym w istocie jest partnerstwo, kochanie, wierność, przyjaźń. – „Czy sądzisz, że miłość jest czymś, co możesz robić albo zaprzestać tego robić?”

„Mądrość Majów mówi, że musimy uczyć się kochać – ale kochać tak, jak kochają psy? PIES szuka kogoś, kogo może kochać. Jego pragnieniem jest dzielenie się z kimś miłością. Ludzie zaś szukają miłości kierując się pytaniem, kto spełni moje marzenia, kto usunie lęki, kto uchyli mi nieba. Wszystko to ma swój początek w czymś, czego im brakuje, dlatego zawsze mają wrażenie niedosytu w miłości” – Nah Kin/dr Eugenia Casarin, kapłanka Majów, psycholog.

Na „kole awatara” znak Oc/Biały Pies reprezentuje świadomość grupową, inaczej świadomość MY. Tu liczy się etyka, lojalność, stosunek jednostki do grupy i grupy do jednostki, współodpowiedzialność. W tym spektrum wszystko kręci się wokół uczuć i emocji, altruizmu i egocentryzmu, partnerstwa, braterstwa, przyjaźni, ale też presji, oczekiwań, ambiwalentnych nastrojów, podwójnego oblicza, uwięzienia w dramacie życia. Typowym przejawem „zbłądzenia” jest tutaj zazdrość o bliską osobę, pochwały, awanse, dochody, pozycję oraz głęboka niechęć do ludzi sukcesu...


Wskazówki na 13 dni

● Wejdź w rolę bezstronnego „świadka” – spójrz na siebie oczami domowników, kolegów, znajomych.
● Przestań rozczulać się nad sobą i szukać winnych na zewnątrz.
● Przyjmij w pokorze przykre lekcje życiowe i uzdrów ich przyczynę w sobie.
● Współczuj, ale nie lituj się i nie pobłażaj.
● Podążaj za prawdą serca – dasz radę !


Medycyna PSA

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.
Data publikacji: 15.04.2019