Listy
Wrażliwość i zastój uczuć…

Oc – Fala Białego PSA
Partnerstwo ● Związki ● PrzyjaźnieOkres: 31.03.–12.04.2019

Poprzednia fala pokazała nam faktyczny obraz świata, regionu, domu rodzinnego – była swego rodzaju „portretem rodzinnym” namalowanym w tonacji czarno-białej albo we wszystkich odcieniach kolorów. Choć zdecydowana większość osób pracujących z energią kinów skupia się na sprawach osobistych, są też tacy, którzy obserwują wydarzenia i procesy zachodzące w lokalnej społeczności lub szerszym spektrum. W zależności od punktu obserwacji w kadrze zdjęcia widzieliśmy siebie albo w otoczeniu rodziny, kolegów w pracy, przyjaciół, znajomych, albo większym gronie, zespole i zbiorowości.

Obecna biała fala obliguje nas do uporządkowania tego co, co wyłoniło się w Fali Ziemi, celem ustabilizowania sytuacji, ale jednocześnie zawęża obszar pracy do sfery uczuć, emocji i lojalności w relacjach dwustronnych – związkach małżeńskich, partnerskich, zawodowych, biznesowych...

Dziś, na poziomie energetycznym kulminacja napięć zbliża się do punktu krytycznego. Nie da się już „sprzątać” powierzchownie, zmiatając śmieci pod dywan. Tym razem czeka nas gruntowne „sprzątanie”. Nie pomogą nam stare sprawdzone sztuczki jak krzyk, lament, tupanie nogami, narzekanie na pieskie życie, płacz w poduszkę. Pamiętajmy, że „Biały Pies” swoim szóstym zmysłem już z dala wyczuwa „padlinę i złe duchy” i czasami może „obszczekać” także nas.

Dlatego w ciągu kolejnych 13 dni mogą być wystawione na próby stare zażyłości i przyjaźnie, niektóre z nich mogą się rozprysnąć jak bańka mydlana. Przysłowie mówi: „Lepiej poszukać nowego przyjaciela niż płakać po dawnym”. Ale mogą też zawiązać nowe sympatie, pogłębić stare kontakty, a nawet może przebudzić się nagle miłość. Dlatego nastawmy się do ludzi pogodnie tak jak nastawiamy się na nadejście wiosny i ciepłego lata…
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Agnieszce z Zielonej Góry □ Janinie z Monachium. ☼ Dobro zawsze powraca.


Data publikacji: 13.04.2019