Listy
Potencjały świadomości...

Ostatni dzień fali Ziemi


12 kwietnia domknęła swój bieg Fala Ziemi, która – jak każda czerwona fala – konfrontowała nas z następstwami kolektywnych działań z przeszłości i wtajemniczała w toczące się w tle procesy. Dzisiejszy kin 13 Muluc/Czerwony Kosmiczny Księżyc jest energią nośną roku 2018/19. Daje nam on ogląd tego, jak wypełniliśmy tegoroczne zadania po zatoczeniu pełnego galaktycznego spinu (260 dni). Sprawy, których nie udało się nam załatwić w tej fali, będziemy porządkować w następnej Fali Psa.

W zbiorowym polu świadomości Fali Ziemi skupiają się także spolaryzowane potencjały osób i formacji/grup, bezpośrednio związanych z falą. Z uwagi na „zasadę wszystko dozwolone i prawo wolnej woli” podopieczni fali mogą więc zasilać wzorce światła lub wzorce cienia tonów i towarzyszących im pieczęci. Nie są to wzorce statyczne, lecz permanentnie zmieniające się potencjały. Dlatego nie należy bazować na tym, kim ktoś był w przeszłości, ale kim jest obecnie.

Na rysunku zaznaczone są kiny osób i formacji, które są wciąż aktywne w naszej rodzimej przestrzeni i mają znaczący wpływ na kształtowanie dominujących światopoglądów i kierunku kolektywnego rozwoju. Stąd Fala Ziemi jest tak istotna dla nas, Polaków. Gdyby te osoby i formacje przestały rywalizować, a zaczęły współpracować, Polska urosłaby w siłę, a Polacy staliby się przyjaznym sobie narodem i wszystkim żyłoby się lepiej. Dzieje się jednak inaczej, momentami robi się wręcz niebezpiecznie. To m.in. było przyczyną pojawiania się tylu kontrowersyjnych tematów w ciągu ostatnich 13 dni. Takich niechcianych kwestii było jednak więcej.

Aby wykluczyć ewentualne nieporozumienia, zaznaczam, że w rubryce funkcja tonu wskazany jest neutralny kierunek działania, dlatego przed sformułowaniem finalnych wniosków należy wziąć pod uwagę bieguny światła i bieguny cienia, a nie osobiste sympatie lub antypatie…
Data publikacji: 13.04.2019