Listy
Odpowiedzialny zarządca...

CABAN – Fala ZIEMI
● "Zbiegi okoliczności"31 marzec – 12 kwiecień 2019

W tym spektrum nadrzędnym zadaniem jest przemawianie do serc i umysłów ludzi celem wyzwolenia z niewoli zapomnienia ducha wspólnoty. Teraz w centrum uwagi znajduje się dom rodzinny, rodzina, ochrona środowiska, zdrowia, praw ludzi i zwierząt. Następnym krokiem będzie troska o wspólne dobro ludzi, dobrosąsiedzkie stosunki i pokojowe współistnienie narodów. Dotyczy to wszystkich społeczności na Ziemi. Tym, co najbardziej utrudnia ten proces jest zaślepienie, obłuda, fanatyzm, podżeganie, kupczenie, wyciąganie przedwczesnych wniosków. „Ważne jest, aby nie przeceniać Dobra i nie bagatelizować Zła. Trzeba tropić złe wpływy i niszczyć je w zarodku”.

„Umacniające się od tysiącleci mniemanie, że tylko istota ludzka może traktować inne materialne światy, w tym świat roślin i zwierząt, jak uprzedmiotowione dobro, które można do woli eksploatować, stało się jedną z głównych przyczyn stagnacji i zakłóceń w rozwoju. W następstwie tego powstały konsekwencje, znane jako światy niesprawiedliwości i bólu. Zupełnie straciliśmy z oczu związki przyczynowe i coraz bardziej wikłaliśmy się w iluzje swojej wyższości nad innymi. Z tego wzięło się pryncypium wartościowania i nie tylko w sensie rasistowskim, religijnym czy kulturowym, ale też w codziennym obcowaniu między sobą”.

Jeśli czujesz się świadomym podróżnikiem w czasie i przestrzeni, ucz się obserwować siebie, ludzi, świat, życie przez pryzmat wspólnego dobra, wybierać niekonwencjonalne rozwiązania i dostrzegać wydarzenia synchroniczne – potocznie określane zbiegiem okoliczności lub przypadkiem, które w naturalny sposób będą cię naprowadzać na osoby i grupy o podobnym sposobie myślenia. Bądź wyczulony na najbardziej subtelne odczucia, nagłe zdarzenia, głos żywiołów, znaki Natury i każde wow-doznanie. One wszystkie niosą ze sobą ważne informacje i przesłania.

SYNERGIA jest kolektywnym wyrazem indywidualnej HARMONII.


Medycyna ZAJĄCA

Duchowym posłańcem Caban do świata ludzi jest ZAJĄC.Data publikacji: 2.04.2019