Listy
31 marzec - 12 kwiecień...

Fala ZIEMI
● „Interaktywny drogowskaz”
● Synergetyczne oddziaływanie przeznaczeniaPrzestrzeń Fali Ziemi zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ do niej przyporządkowany jest kin roku 2018/2019 – 13 Muluc/Czerwony Kosmiczny Księżyc. Zgodnie z prawem fraktalnej cykliczności to, co będzie się działo w ciągu najbliższych 13 dni, da nam wstępny ogląd tego, co wypracowaliśmy jako jednostka, naród i cała ziemska społeczność oraz wskaże kierunek korekty.

Impulsy wychodzące z tego poziomu świadomości będą uwrażliwiać nas na subtelne drogowskazy do skarbnicy wiedzy o prawdziwej naturze człowieka, prakorzeniach, przodkach, powinnościach względem siebie i ewolucyjnych zobowiązaniach wobec Ziemi. W tym spektrum odzwierciedla się synergetyczne oddziaływanie przeznaczenia, które prowadzi ludzi do wspólnych przedsięwzięć dla dobra wszystkich ziemskich królestw, nie tylko królestwa człowieka.

□ Tym, którzy stawiają pierwsze kroki w Tzolkin, wyjaśniam, że 13-dniowa fala to najkrótszy czas na pobudzenie zmian w sposobie patrzenia na siebie, ludzi, życie.