Listy
Predyspozycje i kompleksy...

KAN – Fala ZIARNA
● Nowe możliwości
● Powrót do dzieciństwa i wczesnej młodości18 – 30 marca 2019

Przed nami otworzyła się przestrzeń nowych możliwości, szans życiowych, twórczego siewu, rozkwitu zdolności, ale jednocześnie cofa naszą świadomość do czasu raczkowania, kiedy pełzając po ziemi, z dziecinną niewinnością poznawaliśmy otoczenie za pomocą dotyku, smaku, wzroku. Wtedy wszystko było takie normalne i pociągające. Potem przyszedł czas, kiedy stanęliśmy na nogach i nasz dziecięcy wzrok poszybował wyżej. Z każdym przybywającym centymetrem rozszerzał się nam horyzont poznania. Wraz z pójściem do szkoły skończył się czas poznawania i rozpoczął cykl nauki. Nasza dziecięca świadomość dostała się w tryby schematycznego myślenia, wkuwania, rywalizacji, stresu. To wystarczyło, by zdusić twórczego ducha. Życie stało się na wskroś mechaniczne, ale nauka trwała dalej. Po ukończeniu szkół weszliśmy w dorosłość, ale nadal słyszeliśmy, że musimy się dokształcać, by dopasować się do systemu i oprogramowania tych, którzy „wiedzą”, co jest dla nas dobre, a co złe. Inaczej mówiąc, „poprawność” nakazywała nam trwać, zamiast rozkwitać pełnią życia.

Świadomość ludzi nadal jest zalewana potopem cudzych prawd, bombardowana mrożącymi krew informacjami, aby trzymać ich jak najdalej od kreatywnego ducha. Mimo to niektórzy pośród nas kierowani jakimś wewnętrznym impulsem, zdołali wydostać się z „mroku nieświadomego” do światła, tak jak ziarno, które kierowane nieznaną mu siłą przebija się przez ciemne warstwy gleby do słońca. Te osoby odważnie żeglując po oceanie życia, odnalazły zagubiony w dzieciństwie ląd – „Wyspę swojego twórczego ducha”. Ale „Wyspę JA-świadomości” trzeba wciąż pielęgnować, chronić przez intruzami – demonami myśli.


Teraz każdy ma optymalną szansę wyrwania się z błędnego koła niemożności, bez prowokowania rewolty. Do tego aktu trzeba się przygotować – zbadać klimat, warunki i glebę, w jakiej nasza kreatywność ma wypuścić twórcze pędy. Funkcjonujemy bowiem w przestrzeni „dobra i zła”, zapominając jednak, że w wymiarze mentalnym „dobro i zło” to duale, które nie mogą istnieć bez siebie, w wymiarze fizycznym – to przeciwieństwa, które należy integrować, a nie zwalczać. Większość ludzi nie chce się z tym zmierzyć i przenosi swoją świadomość do wirtualnych światów ułudy, propagandy, hejtów albo ratuje się ucieczką w tzw. światy duchowe.

Dlatego przez 13 dni życie będzie cię konfrontować z sytuacjami i ludźmi, którzy zahaczając o twoje słabe punkty w sferze przekonań, zasad, osądów, wzorców zachowań, wyprowadzają cię z równowagi, stawiając pod znakiem zapytania twoje priorytety i granice.


Fala Ziarna nanosi najwięcej poprawek na planie ludzkiego przeznaczenia; jest drugą falą w Tzolkin, w której mieści się 10 dni z portalami („P”), w których jesteśmy odgórnie naprowadzani na bezpośrednią drogę do prawdziwego Siebie. Tu, wraz z końcem fali, domknie się 52-dniowe spektrum niebieskiego zamku transformacji i przemian.


Medycyna BORSUKA

Duchowym posłańcem KAN do świata ludzi jest BORSUK.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Urszuli z Raciborza □ Wioletcie ze Strzyżowa. ☼ Dobro zawsze powraca.


Data publikacji: 19.03.2019