Listy
Medycyna Małpy...

CHUEN – Fala MAŁPY
● Dystans do spraw ● HumorOkres: 5 – 17 marca 2019

Spektrum Małpy symbolizuje świadomość „mędrców i głupców”, „nauczycieli i błaznów”, „szamanów i oszustów”. Charakterystycznym znakiem w tym okresie jest specyficzny pęd ku wiedzy „zakazanej”, dotykanie tabu, ciekawość życia, dociekliwość, jak również wysokie uwrażliwienie, dystans do siebie, poczucie humoru, elastyczność, radość życia. Na drugim biegunie czai się naiwność, niefrasobliwość, pesymizm, sarkazm, zastraszenie.

Pozwól spolaryzowanym energiom przepłynąć swobodnie przez życie. Dni, które z powodu natłoku wydarzeń wyzwolą w tobie silne emocje, gniew, bunt, zniechęcenie, przyjmij świadomie i zapytaj: jakie informacje ci przynoszą, co próbują wydobyć na powierzchnię?

Wiedz, że Dzieło Stworzenia nie potrzebuje smutnych ludzi. Współtwórcami lepszego jutra są ci, którzy potrafią przyjąć każde zrządzenie losu w pogodny, często żartobliwy sposób. Spójrz na oddziaływanie energii nośnej fali od jej pogodnej strony, a bez trudu odkryjesz, dlaczego musiałeś zbierać ponure doświadczenia.

Podejdź do życia całkowicie wolny od lęku. Obserwuj bieg wydarzeń, ale niczego nie oceniaj. W każdym zdarzeniu skrywają się ważne informacje służące twojemu dobru – bez względu na to, czy twoje odczucia są przykre, czy przyjemne. Bądź przy tym świadomy, że teraz cały ciężar twoich doznań dźwiga dolna część twojego kręgosłupa. Dlatego zastanów się, czy nie dźwigasz na swych barkach cudzych ciężarów?


Medycyna MAŁPY

Przez 13 dni posłańcami z poziomów duchowych do świata ludzi są MAŁPA i DELFIN.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Barbarze z Piły □ Sabinie z Katowic. ☼ Dobro zawsze powraca.