Listy
Biali Zamek Czasu…

52-dniowy okres oczyszczania


Fala Człowieka domknęła 52-dniowy okres białego zamku Czasu, którego funkcją było zobligowanie ludzi do kolektywnego oczyszczania przestrzeni i stabilizowania sytuacji w sferze międzyludzkiej. W skład każdego zamku wchodzą 4 fale. Każdego dnia na Facebooku podpowiadałam zadania na dany dzień, odnosząc je do celu fali. Myślę, że dzięki temu zrozumieliście, że kin dnia nabiera głębszego sensu, jeśli postrzegamy go jako jeden z elementów 13-kinowych puzzli. W sumie było 52 takich wyzwań, po 13 dla każdej fali.

W tym miejscu spróbujcie uchwycić kolejną, subtelną współzależność:
● na poziomie fal przerabialiśmy teorię i odrabialiśmy lekcje,
● na poziomie zamku zdawaliśmy praktyczne testy,
● ostateczną ocenę naszej wiarygodności wystawiała nam żółta fala, łącząc teorię z praktyką.
● Praca domowa: odnieście to do siebie – rodziny, miejsca pracy, kręgu znajomych, Fb...

Energia nośna białego zamku motywowała ludzi do kolektywnych działań na rzecz wszystkich, przy czym nie chodziło tu tylko o podjęcie fizycznych kroków (jak dialog), ale przed wszystkim o nasz własny współudział w tym procesie na planie subtelnym i jego skutki na planie fizycznym (np. tonowanie nastrojów albo dolewanie oliwy do ognia).

Człowiek dojrzały życiowo to człowiek wiarygodny, jest on wolny wewnętrznie, nieobciążony przeszłością, tolerancyjny. Wolny człowiek potrafi wybaczyć sobie i innym. Człowiek uwolniony od przeszłości toleruje ludzkie niedoskonałości, lecz nie pobłaża. Człowiek tolerancyjny odważnie idzie naprzód, zna swoją wartość, nikt nie jest w stanie go zranić, bo stał się transparentny. Prowokatorzy nie znajdując w nim stałych punktów zaczepienia, sami usuwają się z jego drogi. Nazywam to „naturalną selekcją”.

● Człowiek wiarygodny mówi i robi to, co myśli i czuje, i przede wszystkim nie szkodzi drugiemu człowiekowi tylko dlatego, że inni postrzegają go jako „chodzące zło”. Można wyrażać krytyczne spostrzeżenia, ale nie wolno nikogo obrzucać epitetami i świadomie mu szkodzić. Ci tzw. „źli” są zazwyczaj „katalizatorami” wypełniającymi ważną, bardzo niewdzięczną misję ewolucyjną. Każdy człowiek, bez wyjątku, oprócz realizacji zadać inkarnacyjnych, ma również do wypełnienia ściśle swoją określoną ziemską misję.
Data publikacji: 7.02.2019