Listy
Fala Człowieka cd. ...

Mądrość i siła wolnej woli…
„1+12” ● Wzorcowy potencjał faliW spektrum Fali Człowieka/Eb zakodowana jest cała mądrość ludzkości, którą każdy człowiek nosi w pamięci komórkowej. Tu praktycznie niczego się nie uczymy, lecz sobie przypominamy, wyrażając taką wolę i pokorę wobec mądrości życia.

W okresie od 25.01. do 6.02. los obliguje wszystkich ludzi do zrobienia użytku z daru wolnej woli i przejęcia odpowiedzialności za własne wybory oraz współodpowiedzialności za to, co się wokół nich dzieje. Znając reguły gry w życie, jest łatwiej przyjmować wyzwania. Niewiedzący zaś krzyczą, tupią nogami, szaleją, szukają winnych na zewnątrz. Los nie popuści, jest bardzo cierpliwy…

Na poziomie programów Czasu potencjał każdej fali jest neutralny. Dopiero kiedy zostanie przywołany do świata ludzi, polaryzuje się na dwa bieguny – potencjał mądrości światła i potencjał mądrości cienia. Tu każdy człowiek sam decyduje, ku któremu się skłania. Stąd „zacienione” spektrum fali Eb to płodna gleba dla manipulacji, socjotechniki, działań podprogowych. (Zob. post z 26.01.)

Zamieszczona grafika odzwierciedla ramowy potencjał fali Eb i wewnętrzne związki w siatce pulsarów. Pierwszy dzień fali z kinem 1 Eb nakreśla wzorcowy potencjał i wyznacza wspólny cel. Kolejne 12 kinów definiuje zadania i wyzwania na każdy z 12 dni, co pomaga nam krok po kroku przybliżać swoją świadomość do wzorcowego potencjału. Natomiast scenografię dla fali maluje życie.

Każda fala pojawia się w kalendarzu co 260 dni. Przy każdym jej powrocie mamy podobne zadania, ale za każdym razem pojawia się nowa scenografia – działamy już w innej rzeczywistości, bo w międzyczasie dokonały się zmiany. Dzięki temu praca z energią kinów Tzolkin nie jest monotematyczna.
Data publikacji: 29.01.2019