Listy
Teatr uczuć...

CAUAC – Fala Niebieskiego WICHRU/Fala Burzy
● Czas SANACJI
● Kumulacja napięć► Okres: 12 – 24 stycznia 2019

Od dziś w polu planetarnym aktywna jest siła odpowiadająca za nadanie tempa procesowi przemian, odnowy, regeneracji sił, przełamania stagnacji w relacjach na większym forum. W tym okresie zawsze pojawia się przejściowy chaos, wzrasta poziom adrenaliny, kumulują się napięcia, aby zmusić ludzi do szukania nowych rozwiązań i podjęcia działań celem przełamania impasu. Tak dokonuje się postęp. Niestety, zbyt wielu nie chce tego dostrzec. Ludzie chcą zmian, ale nie chcą zmienić siebie.

Energia nośna fali będzie przyciągać chmury burzowe, które powstały z ludzkich lęków przed zmianami oraz przez zagłuszanie starych prawd i maskowanie problemów. Chmury burzowe będą pojawiać się tam, gdzie trzeba dokonać pilnego oczyszczenia, czyli w miejscach, których niechętnie się dotyka, np. w obszarze uczuć, w życiu zawodowym, społecznym, stosunkach międzynarodowych itp.
● Znak czy przypadek:
□ Dziś Iran przestrzegł Polskę przed organizacją szczytu nt. Bliskiego Wschodu.
□ Wczoraj nad Europą starły się dwa fronty – niż Donald i wyż Angela, wprowadzając pogodowy chaos.

Na starcie fali warto obejrzeć się za siebie i z dystansu popatrzeć na pojedyncze inscenizacje i minione wydarzenia bez włączania teatru namiętności, np. kwestia odstrzału dzików. W przeciwnym razie wpadniemy w tryby głupoty, gniewu, pychy, lęku, niemocy. Zaczniemy rujnować zdrowie i zatruwać życie innym. Stąd tylko krok do prawdziwej tragedii.

Dlatego przez najbliższe 13 dni atutem jest opanowanie i wielostronność patrzenia na sprawy. To pomoże nam zakończyć wiele starych spraw – choć niekoniecznie po myśli ego (!), odejść od sztywnych zasad, rutyny, powszechnych światopoglądów, znaleźć innowacyjne rozwiązania i dokonać radykalnego zwrotu. Na tym polu liczy się odwaga do podjęcia ryzyka, a nie sukces czy porażka.


► WSKAZÓWKI wg chińskiej Księgi Przemian
/za M.Piasecka, „Cing w obrazkach”, heks. 38 i 39

● Lepiej mieć mądrego wroga niż głupiego sojusznika.
● Gdy jesteś z kimś skłócony – ustąp, okaż wolę pojednania, bo przeciwnik może być twoim nauczycielem i motorem postępu.
● Gdy przed tobą spiętrzają się przeszkody – nie forsuj ich, lecz zastanów się, czy to nie ty sam przyciągasz niekorzystne dla siebie sytuacje?


► Medycyna SKUNKSA

Przez 13 pomocnikiem Cauac jest SKUNKS i jego medycyna. □ W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.► PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu oraz za Dary Serca, w tym □ Adrianowi z Turośli. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury. In lak’ech


Data publikacji: 12.01.2019