Kalendarz
Nah Kin - BOLONTIKU

» Oczyszczenia DZIEWIĘCIU KRĘGÓW PAMIĘCI «
Wdech i wydech ustami minimum 3 razy


Pierwsza powłoka
– to poziom świadomości; zapisuje dane z codziennego życia, dotyczące szkodliwych powiązań i związków, fałszywych oczekiwań, niesprawiedliwości, dysharmonii.
Tu oczyszczasz codzienne pole napięć, konflikty rodzinne, niechęci, złorzeczenia.
□ UWAGA:
Przed zrobieniem wdechu uczciwie powiedz w myślach, co cię trapi, kto cię skrzywdził itp. Daj upust negatywnym emocjom, nazywaj wszystko tak, jak to czujesz, możesz się wyżalić, osądzać, używać negatywnych epitetów itp. Nie przepraszaj nikogo – ani Boga, ani ludzi.
□ Ćwiczenie:
● WYDECH: wraz z silnym wydechem ustami wyrzuć z siebie tłumioną wrogość, nienawiść, żal, rozczarowanie, poczucie winy, zatargi, konflikty duchowo-emocjonalne z rodzicami, rodzeństwem, dziećmi, znajomymi.
● WDECH: spokojnie wdychaj boską miłość, przebaczenie, oczyszczenie danej sytuacji.


Druga powłoka
– to poziom pamięci z czasu poczęcia, doznań w łonie matki, momentu narodzin i pierwszych siedmiu lat dzieciństwa:

● WYDECH: z dużą siłą wyrzucasz z siebie bolesne wspomnienia, traumy z dzieciństwa.
● WDECH: łagodnie wdychasz przebaczenie, boską miłość, dogłębne uzdrowienie.


Trzecia powłoka
to poziom pamięci przodków, dziadków, pradziadków, tradycji rodzinno-kulturowych, które mają wpływ na twoje obecne przekonania, poglądy, zachowanie.

● WYDECH: wyrzucasz z siebie wszystkie ograniczenia i wzorce narzucone kulturowo, kompleksy odziedziczone po przodkach, przymusy i zobowiązania rodzinne,
● WDECH: wdychasz boską miłość, nowe jakości po linii genetycznej.


Czwarta powłoka
to poziom nieświadomości, wspomnień duszy, negatywnych wrażeń z drogi duszy w procesie reinkarnacji, blokad, konfliktów, negatywnych wzorców duszy, które wciąż ją ograniczają, blokują dalszy rozwój. Dusza błądząc, stwarzała blokady, wywoływała konflikty, pozostawiała negatywne wzorce, które powracały w każdej inkarnacji, potęgowały duchowe ograniczenia i wciąż blokują jej dalszy rozwój.

● WYDECH: wyrzucasz z siebie ból i cierpienie z minionych inkarnacji, wszystkie formacje mentalne, które przyczyniły się do bolesnych przeżyć, tragedii, zrządzeń losu;
● WDECH: przyjmujesz łagodnie czystą wibrację Ducha i boskie Światło, które rozpuszcza blokady, uwalnia cię od bólu, lęku, iluzji życiowych.


Piąta powłoka
– to poziom kolektywnej pamięci, powiązany z naszą najgłębszą nieświadomą częścią, z biblijną mitologią – historią wygnania Adama i Ewy z raju, poczuciem uwięzienia ducha w ciele, braku ziemskich korzeni, prawspomnieniem grzechu pierworodnego, które nieświadomie w sobie nosimy.

● WYDECH: wyrzucasz prawspomnienie grzechu pierworodnego, cierpienie, poczucie wrogiego świata, wyobcowania, braku zrozumienia.
● WDECH: łagodnie przyjmujesz wszechmiłość, błogość, poczucie bezpieczeństwa.


Szósta powłoka
to poziom zapisu gwiezdnego pochodzenia, pamięci raju, żywego piękna, harmonii w świecie materii, zaburzony przez Istoty Ciemności. Tu zatopiliśmy się w iluzji zarozumiałości, pychy, lęku. Zamiast raju Światła, stworzyliśmy świat bólu, cierpienia, braków. Przeproś Matkę Ziemię za kolektywne zbłądzenie ludzkości.

● WYDECH: wyrzucasz z siebie – za całą ludzkość, wszystkie odgraniczenia, braki, strach, pokusy, szkodliwe nawyki, choroby.
● WDECH: łagodnie przyjmujesz uniwersalną energię i uniwersalną mądrość, która przenika umysły ludzi, powraca świetlany porządek do świata.


Siódma powłoka
to poziom głębokiej pamięci, zapis wspomnień z czasów nieskazitelnego piękna Matki Ziemi, RAJU. Tu uzdrawiasz i oczyszczasz Ziemię od mentalnego smogu wywołanego przez negatywne myśli, od cierpienia, emocjonalnego zatrucia stresem, nienawiścią, złością, które pozostawiło ślady w roślinach, zwierzętach, skałach, naturze. Przeproś Matkę Ziemię za energetyczny smog i za fizyczne skażenie środowiska. Pozdrów cztery żywioły – Ogień, Powietrze, Wodę i Ziemię, przywołaj pierwotne piękno Natury.

● WYDECH: wyrzucasz stres, nienawiść, cierpienie.
● WDECH: łagodnie przyjmujesz uniwersalną boską miłość,
………………………………………………………………………………………………

» Odtąd wydechy SĄ WOLNE od intencji, łagodne.


Ósma powłoka
to poziom zapisu prapoczątku człowieczeństwa. Jesteśmy dziećmi miłości, wyrazem aktu miłosnego Ojca Słońce i Matki Ziemi. Przywołaj transcendentne wspomnienia, że energia żeńska i męska są w harmonijnej równowadze.

● WYDECH SPOKOJNY: odtąd wydechy są wolne od intencji, łagodne.
● WDECH: przyjmujesz całym sobą boską miłość, poczucie równowagi, jedności aspektu męskiego i żeńskiego.

Dziewiąta powłoka
to poziom duchowego zjednoczenia, centrum centrów – nieskazitelnej energii Pramatki. Jest to najczystsza energia miłości, jaką Matka otacza Dziecko. Tu otwierasz się na poziom Boskiej Świadomości.

● WYDECH: wolny od intencji.
● WDECH: doznajesz zjednoczenia ciała i ducha.