Kalendarz
Kin wyliczany różnie

BŁĄD czy NIE błąd?
● KIN wyliczany różnie na różnych stronach
Co jest prawdą?● Na Państwa stronie, korzystając z zakładki METRYKA, po wpisaniu 20.10.19..r. wychodzi mi BIAŁY REZONANSOWY PIES, a na stronie… MAŁPA. Proszę mi wyjaśnić, skąd może się brać ta różnica i czego mam się trzymać. Będę wdzięczna za wyjaśnienie, bo to dla mnie ważne. Pozdrawiam. A.P.

● Sprawdzałam daty w kilku miejscach i wszędzie wychodzi 12 Księżyc. A na Waszej stronie 4 Łącznik. Wobec wielu potwierdzeń 12 Księżyca, podważam wiarygodność wyliczeń maya.net.pl. Możliwe jednak, ze tamte źródła korzystają z jednego błędnego wyliczenia, powielając je. Jednocześnie pragnę poszerzyć swoją wiedzę i mieć w tym pewną niezależność. Proszę o pomoc w zrozumieniu tego dysonansu i rozpoznaniu swojego „znaku”. Pozdrawiam. M.


Z uwagi na to, że w ostatnim czasie tego rodzaju pytania pojawiają się coraz częściej, wyjaśniam, z czego wynikają różnice. Zaznaczam jednocześnie, że nikt nie ma prawa wyłączności do jedynej PRAWDY o Kalendarzu Majów.

Zainteresowanym i poszukującym drogi do prawdziwej tożsamości odpowiadam: wybierz tę korelację, która do Ciebie najbardziej przemawia, ale pracuj tylko z jedną, bez ciągłego porównywania obu lub wielu. Miej jednak świadomość, że wybierając konkretne źródło inspiracji do pracy nad osobistym wzrastaniem, łączysz się z kolektywnym polem świadomości osób, które je tworzą, i odtąd współtworzysz to pole. Początkujących odsyłam do działu „Artykuły” /z. art. „Nieznany Świat”, nr 2/2002.

Kolejny raz wyjaśniam:

Niekwestionowanym odkrywcą klucza do wiedzy starożytnych Majów zakodowanej w Świętym Kalendarzu Tzolkin, jest dr Jose Argüelles, amerykański historyk sztuki. O swoim odkryciu poinformował świat w książce Faktor Majów, opublikowanej w kwietniu 1987 r. Do tego czasu nikt nie wiedział, do czego służył 260-dniowy Tzolkin i jak się nim posługiwać.

Tę wiedzę wniosła do Polski Hanna Kotwicka w 2001 r. Od tego czasu trzymamy się niezmiennie korelacji dr. Argüellesa, który to po 33 latach studiów nad Majami złamał kod do tajemnic Świętego Kalendarza, a następnie opracował prosty przelicznik – Kalendarz 13 Księżyców, umożliwiający każdemu człowiekowi bezpośredni kontakt z ponadczasową wiedzą Majów i synchronizację z Uniwersalną Energią.

Dr. Jose Argüellesowi zawdzięczamy kompleksową wiedzę o wewnętrznych prawidłowościach harmonicznego modułu Tzolkin – o rodzinach solarnych, falach, krzyżach powiązań, harmoniach, 52-letnich i 13-księżycowych cyklach osobistych itd. Wielkie zamieszanie w tej materii wywołał dr Calleman, który wcześniej posiłkował się dorobkiem i nazwiskiem dr. Argüellesa.

Natomiast 260 plansz metryk galaktycznych to efekt pracy Andreasa Kössnera, syna Johanna Kössnera, wybitnego europejskiego znawcy i propagatora wiedzy, filozofii i Kalendarza Majów. Program do generowania metryk w języku polskim, dostępny na naszej stronie (wcześniej także na nośniku CD), przygotowało Wydawnictwo PULSAR za zgodą Wydawcy.

Różnorodne środowiska, mimo iż stosują inną korelację, wykorzystują opracowania Hanny Kotwickiej dot. przesłań kinów dnia, opisów pieczęci, tonów i okresów fal, jak również nasze plansze metryk, artykuły zamieszczone na stronie i pozostałe publikacje Wydawnictwa PULSAR – nie przyznając się do tego. Jest to naruszenie praw autorskich, nie mówiąc o etyce i uczciwości.

Hanna Kotwicka ogromnym nakładem pracy przełożyła trudny archetypowo-naukowy język dr. Argüellesa i filozoficzny język J.Kössnera na praktyczne słownictwo, zrozumiałe dla wszystkich. Autorskie interpretacje H.K. są głęboko ukorzenione w psychologii i medycynie informacyjnej (pozagenowej). Stąd unikalność jej interpretacji. Podręczniki Przewodnik i Klucz do Kalendarza zostały przetłumaczone na język niemiecki, angielski i francuski.

Od 15 lat, nieprzerwanie, propagujemy popularno-naukowe podejście do wiedzy i filozofii starożytnych Majów, posługując się językiem zrozumiałym dla naszego zachodniego kręgu myślenia. Odcinamy się od wszystkich środowisk ezoteryczno-szamańskich, oferujących ludziom inicjację, ekspresowy wzrost duchowy, wyimaginowane wzloty w wyższe wymiary świadomości czy jakąkolwiek inną mistykę, a które powołują się na Kalendarz Majów. Dotyczy to także dr. Callemana i transmisji współpracującego z nim hinduskiego mistrza.

Preferujemy indywidualną pracę nad samoświadomością, myślenie w aspekcie socjalnym i drogę ku etycznej społeczności. Inne środowiska proponują ustawiczną pracę z karmą, ciągle powroty do przeszłości, czyli zatrzymanie się "w czasie". Nie przyjmują do wiadomości, że cykl Czasu Karmicznego się skończył (umownie w 2012 r.) i że w polu duchowym nie ma już depozytów karmicznych, a więc i karmy. Jej resztki egzystują jedynie w zbiorowym polu mentalnym i emocjonalnym i to właśnie należy oczyszczać, ale żyjąc w teraźniejszości i podejmując codzienne wyzwania z myślą o lepszej przyszłości dla wszystkich.

W ciągu 15 lat naszej działalności tylko dwie osoby zwróciły się do nas o wyrażenie zgody na wykorzystanie generatora metryk kinów w celach komercyjnych. O zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie opisów i interpretacji H.K. w celach zarobkowych nie wystąpił NIKT.

Każdy musi sam sobie odpowiedzieć, czy „źródło”, które przywłaszcza sobie dorobek, wiedzę i ogromny wkład pracy H.Kotwickiej, i sprzedaje go ludziom jako własny – jest wiarygodne i czyste.

W przestrzeni międzyludzkiej wciąż i niezmiennie podlegamy spirytualnemu prawu rezonansów i dysonansów, na mocy którego podobne przyciąga podobne. Wolna wola człowieka jest jak zawsze święta i niepodważalna. Wybór należy do Ciebie.


● Poniżej fragmenty książki pt.2012. Początek końca czy radość początku?, H.Kotwickiej.

Można pracować z dowolnym przelicznikiem (ale jednym!), na przykład GTM (Goodmana-Thompsona-Martineza), dr. Jose Argüellesa, Kennetha Johnsona czy Iana Lungolda, a także swoim własnym. Nie wprowadzi to żadnego chaosu, bo to, co się naprawdę liczy, to rezonans z energią duchową. Dlatego ten, kto uzurpuje sobie prawo wyłączności do jedynej prawdy o Kalendarzu Majów, niewiele ma do przekazania ludziom. Taka osoba mogła nauczyć się struktury i techniki poruszania się po Tzolkin, ale nie pojęła jego rzeczywistej mądrości i duchowej głębi. Na Ziemi nie zamanifestowało się nic, co nie zaistniało najpierw w wymiarze duchowym. Reszta to prawo rezonansu – podobne przyciąga podobne. Przez setki lat, posługując się „błędną” chronologią wydarzeń, pogłębialiśmy asynchronizację.
(...)
Świat akademickiej nauki jest bardzo zachowawczy, oporny na zmiany i nowości. Warto przypomnieć, że korelacja zaproponowana przez Josepha T. Goldmana w 1905 roku, nim została przyjęta, wiele lat była ignorowana przez wszelkiego rodzaju autorytety. W 1994 roku podobny los spotkał innego badacza kultury Majów – Marice M. Cotterella, który rozszyfrował relief płyty sarkofagu Pacala Votana w Palenque. Spotkał się z wyjątkową niechęcią, wręcz agresją pracowniów British Museum, jak również negatywną reakcją archeologów.
(...)
Środowisko konserwatywnych badaczy okazało się mało przyjazne także wobec geniuszu dr. Jose Argüellesa, odkrywcy klucza do Świętego Kalendarza Tzolkin. Obronił go tytuł doktora filozofii uzyskany w 1969 roku i to, że był wykładowcą prestiżowych uczelni... Dr Jose Argüelles dokonał precyzyjnej korelacji Długiej Rachuby z kalendarzem gregoriańskim, w której zsynchronizował Tzolkin z cyklami Słońca, uwzględniając przy tym tak ważny w filozofii Majów, a jednocześnie najbardziej negowany przez zachodnią naukę, aspekt duchowy (wymiar bezczasowości)... Dr Carl Calleman, biolog-toksykolog, współpracownik WHO, zaczął publicznie podważać dorobek naukowy Jose Argüellesa, nazywając go kłamcą, by zająć jego miejsce i przejść do historii jako pierwszy odkrywca „prawdziwego” klucza do „prawdziwego” Kalendarza Majów. Nie dziwi zatem fakt, że piękna Przedmowa dr. Argüellesa do pierwszej książki dr. Callemana została usunięta z polskiego wydania tej pozycji.[27.08.2015 / 3 Cimi P, Fala ZIARNA]