Kalendarz
Inkarnacyjny kompas

ŚCIEŻKA DUCHOWO-SPIRYTUALNEGO ROZWOJU
Wyrocznia – POZNAJ SIEBIE
● Katalizator PRZEMIAN ● Indywidualny DROGOWSKAZW dniu narodzin każdy nowoprzybyły człowiek wiąże się z dominującą w tym dniu jakością energii i przez całe życie pozostaje jej nosicielem. W czasie przebiegu inkarnacji powstaje swoisty przymus przepracowania ściśle określonych treści, niezałatwionych w poprzednich inkarnacjach. Jednak z uwagi na ziemską strefę zapomnienia i niewłaściwie pojmowaną samodzielność, człowiek zamiast realizować swoje zadania, z reguły blokuje ten proces. Dlatego tak ważne jest poznać cel i tło inkarnacji, bazę wyjściową i fundament swoich działań. To właśnie definiuje pieczęć – określa materiał, nad którym będziesz pracować w obecnej inkarnacji, lub inaczej – kluczową tematykę, z którą będziesz musiał się zmierzyć na przestrzeni życia. Jest to punkt wyjścia podczas analizy kinu narodzin i swojej drogi życiowej. Natomiast pieczęć fali narodzin wyznacza obszar, w którym będziesz się realizować wraz ze ściśle określoną grupą ludzi.

W studiach nad sobą niezwykle pomocna, wręcz niezastąpiona, jest Wyrocznia Majów. Zakodowana wiedza Mistrzów Czasu (tytuł może być mylący dla nowicjuszy). Jest to jedyna pozycja wydawnicza zawierająca bardzo szczegółowe, bardzo przystępne opisy 20 archetypów pieczęci, umożliwiające precyzyjną interpretację kinu narodzin i zrozumienie sensu swojego przeznaczenia. Do książki dołączone są 44 karty. Natomiast jeśli ktoś nie chce posiłkować się kartami, może nabyć książkę bez kart po niższej cenie. To nasza odpowiedź na sygnały zgłaszane przez niektórych czytelników.

TRZY SPOSOBY

W książce podane są trzy sposoby interpretacji pieczęci i wchodzenia z nimi w rezonans: z pozycji magicznego dziecka, odkrywcy i podróżnika.

1 ● Wewnętrzne dziecko lub magiczne dziecko – udziela spontanicznej, intuicyjnej odpowiedzi wypływającej z PRAWEJ półkuli mózgu. Wewnętrzne dziecko to aspekt osobowości, który reaguje na zranienia z wczesnych okresów życia, skutkujące zamknięciem się w sobie, nieufnością do ludzi itp.
Nie mylić z boskim dzieckiem, aspektem osobowości, który (podobnie jak każde małe dziecko) przemienia się na ścieżce zaufania w chwili teraźniejszej (tu i teraz), nie ma potrzeby „wiedzieć”, z ufnością odkrywa świat, zawierzyło swojej boskości i boskiemu prowadzeniu (Wyższemu Ja).
2 ● Odkrywca – to rezonans wychodzący z LEWEJ półkuli mózgu, daje konkretne wskazówki z codziennego życia.
3 ● Podróżnik – to rezonans natury myślowej, służący pogłębieniu twojego toku rozumowania; włącza do rozważań lewą i prawą półkulę mózgu, czyli INTELIGENCJĘ intuicyjną.


KATALIZATOR PRZEKSZTAŁCEŃ

Wyrocznia nie jest wróżbą ani narzędziem przepowiedni, lecz katalizatorem przekształceń.
● Nie prorokuje, co wydarzy się w przyszłości, ale pokazuje optymalny kierunek.
● Jest drogowskazem na drodze do uniwersalnej prawdy, zapisanej w twojej pamięci komórkowej.
Wyrocznia przemawia do ciebie poprzez mądrość światła i mądrość cienia.

MĄDROŚĆ ŚWIATŁA

Mądrość Światła pomaga przyjrzeć się problematyce lub sytuacji życiowej z innego punktu widzenia, abyś w razie potrzeby mógł coś skorygować. Może ci również uzmysłowić, że niektóre z twoich dotychczasowych spostrzeżeń były zwykłym złudzeniem.

MĄDROŚĆ CIENIA

CIEŃ jest tym, co nieświadome, czego nie widzisz.
To twoje własne feedback-produkty:
▪ niedostrzegane oblicza,
▪ niezałatwione sprawy,
▪ podświadome lęki, wątpliwości, obawy,
▪ iluzje, przekonania, osądy, wyobrażenia, ograniczenia,
▪ wszystkie przemilczane lub tłumione kwestie.

Wszystko, co ma do czynienia z Cieniem, wiąże się z emocjami i objawia się w gwałtownych reakcjach na ludzi i sytuacje. Ich intensywność pokazuje ci, że coś domaga się rozpoznania i uporządkowania. To właśnie stoi na drodze twojego pojednania z samym sobą i ludźmi.
Dla jasności obrazu:
● EMOCJE są reakcją wtórną na kogoś lub na coś.
● UCZUCIA są pierwotnym wyrazem wiedzy serca, wskazują cel i kierunek, służą jako kompas spirytualny.

Jeżeli zaczniesz świadomie pracować ze swoim cieniem, będziesz stawać się coraz bardziej transparentny – i nikt nie będzie w stanie cię zranić, ponieważ projekcje innych osób zaczną przez ciebie przechodzić bez wyzwalania spontanicznych reakcji, poczucia żalu, rozczarowania czy bólu. Wtedy osoby, z którymi jesteś w konflikcie, nie znajdując w tobie rezonansu, usuną się na bok albo nagle stracą ochotę, aby cię prowokować.

Jak korzystać z KART?

Wyrocznia posługuje się MOWĄ ŚWIATŁA, której uczymy się z pomocą 44 symboli: 20 pieczęci (glifów), 13 tonów (liczb) i 11 soczewek wtajemniczenia.

● Karty powinny być starannie ułożone, w jednej pozycji.
● Może się zdarzyć, że jakaś karta będzie w pozycji odwróconej. Nie ma to żadnego znaczenia dla interpretacji.
● Jeśli nieświadomie wyciągniesz dwie karty jednocześnie, należy wziąć pod uwagę obie. Wierzchnia karta powie o tym, co jest, spodnia karta – co się za tym skrywa.
● Jeśli podczas tasowania wypadnie ci jakaś karta, należy potraktować ją jako drogowskaz lub katalizator, skupić się na przesłaniu i ewentualnie zrezygnować z dalszego losowania (wedle własnego uznania).
● Wyciągnięte karty odsłaniać pojedynczo, w kolejności losowania, nie odkrywać wszystkich na raz, ponieważ natychmiast włączy się ego i przesłanie może zostać zniekształcone.

Jak stawiać PYTANIA?

● Sprawę lub problem należy wyrazić otwarcie, krótko, kompleksowo.
● Zrezygnować z pytań na tak lub nie, bo odpowiedź będzie niejasna.
● Zamiast głowić się nad pytaniem, lepiej poprosić o wgląd i prowadzenie w danej sprawie.
● W przypadku prośby o wskazówki dotyczące osobistego rozwoju, po wylosowaniu karty lub kart, należy skupić się przede wszystkim na mądrości cienia pieczęci.

KLUCZ do INTERPRETACJI

● 20 pieczęci – nakreśla fundament, obraz sytuacji, dziedzinę, potencjalne blaski i cienie.
● 13 tonów – precyzuje czynność, cechy charakteru, słabości, zalety.
● 11 soczewek – przemawia z wyższej, duchowej perspektywy, niezależnej od ego:
▪ umożliwia nowy sposób widzenia siebie i ludzi
▪ wtajemnicza w nowe jakości
▪ stwarza most do głębszych poziomów pamięci
▪ aktywuje impuls przypomnienia
▪ pozwala spojrzeć na problematykę z zupełnie innej, nowej perspektywy i z tylu stron, ilu jest ludzi na świecie.


● Jeśli wylosujesz PIECZĘĆ

– będzie to znak, że zanim przejdziesz do działania, powinieneś wzmocnić fundament w obszarze wskazanym przez kartę, przyjrzeć się uważniej tej dziedzinie, skupić na konkretnym aspekcie świadomości, który reprezentuje archetyp. Na tym polu masz najprawdopodobniej „braki”, jakieś „czułe miejsce, że łatwo cię sprowokować lub zranić. Na przykład:
Karta OC – Biały PIES, czyli siła uczuć, emocji, partnerstwa. Oc podpowiada ci: Wejdź w rolę bezstronnego „świadka” – spójrz na siebie oczami drugiej osoby □ Otwórz serce na miłość □ Zmyj z czoła napis „ofiara”.


● Jeśli wylosujesz LICZBĘ

– będzie to znak, że grunt jest przygotowany i możesz przejść do działania, nie zapominając o swoich zaletach i słabościach.
Na przykład:
Karta z liczbą 1, ton magnetyczny, czyli Zamiar. Znak: Czas coś rozpocząć!. Liczba 1 podpowiada ci: Przełam stare wzorce myślenia, przypatrz się im uważnie. Przestań przed nimi uciekać, mówić „nie chcę tego widzieć” □ Puść to, do czego przywykłeś, by zrobić pierwszy krok ku rozwiązaniu nurtującej cię kwestii □ Spróbuj jeszcze raz.


● Jeśli wylosujesz SOCZEWKĘ

– będzie to znak, że fundament jest już przygotowany i wiesz, co masz do zrobienia, ale zanim przejdziesz do działania, powinieneś jeszcze raz przyjrzeć się problematyce lub obranej strategii, ale z innej niż dotąd perspektywy, spojrzeć na całość pod innym kątem, aby nic nie zdołało zaskoczyć cię po drodze.
Na przykład:
Karta z soczewką TRANSPARENCJA – to przesłanie z poziomu twojego Wyższego Ja: Nadszedł czas, aby odciąć się od wcześniejszych doświadczeń, cudzych projekcji, ról, masek □ Czas uwolnić się od obcych scenariuszy, postaw, prawd, definicji oraz ról, z którymi się utożsamiasz, a które w każdej chwili mogą być obsadzone przez kogoś innego □ Twoje spontaniczne reakcje na obce projekcje i zarzuty pokazują, do jakiego stopnia identyfikujesz się z cudzą rolą □ Nie musisz odgrywać żadnych ról. Masz wolną wolę. □ Stań się reżyserem własnej sztuki życia.(Opracowanie: H. Kotwicka)


MOŻLIWE KOMBINACJE

Przykład: Prosisz o wskazówki dotyczące rozwiązania nurtującej cię kwestii i ciągniesz 3 karty z 44:
● pierwsza – reprezentuje punkt wyjścia, czyli to, co jest,
● druga – rozwój wydarzeń, bieg spraw, czyli to, co było ukryte,
● trzecia – potencjalny obrót sprawy, czyli to, co się wyłania.

Możesz wylosować:
● pieczęć, ton i soczewkę
● albo którąś podwójnie plus 1
● albo 3 pieczęcie, 3 tony lub 3 soczewki.


TERMONILOGIA

W książce spotkasz się z nietypowym, momentami dość "dziwacznym" słownictwem - nie jest to nieudolność przekładu, ale celowy zamiar autorów. Z jednej strony chodziło im o to, aby cię niejako sprowokować do osądu, z drugiej zaś, zdopingować do zastanowienia, większej dociekliwości, krytycznych spostrzeżeń zmysłem duszy, np. hasła: "czyszczenie" i "oczyszczanie", "uzależnienie" i "zależność", "harmoniczny" i "harmonijny". Dlatego lekturę warto rozpocząć od zapoznania się ze słowniczkiem na końcu książki - to prawdziwa kopalnia wiedzy.


POWODZENIA!
In lak’ech


[31.01.2014 /2 Ben P]