Kalendarz
Dotyczy metryki

Odkryj, KIM jesteś i co masz do zrobienia w życiu


W kalendarzu Majów dzień twoich narodzin jest opatrzony określoną sygnaturą. Jest to jedna z 260 możliwych kombinacji – tzw. kinów – ujętych w Świętym Kalendarzu Majów, Tzolkin.
Załączone tabele umożliwią ci wstępną interpretację symboli. Pamiętaj, że każda energia jest spolaryzowana. Natomiast szczegóły dotyczące interpretacji poszczególnych pól metryki znajdziesz w książce pt. "Kod Inkarnacji".


Funkcja i zadania
Kluczowa tematyka życia

.