Kalendarz
Rok 2009/10 - Rok Samoistnego Ziarna


Temat: CO CZEKA NAS W ROKU SAMOISTNEGO ZIARNA WEDŁUG KALENDARZA MAJÓW?

UWAGA:
Obszerne informacje w Zeszycie - wydanie specjalne:
„Co przyniesie Rok Samoistnego Ziarna? - Nasze być albo nie być”.

[źródło: www.maya.net.pl]

Według Kalendarza Majów Rok Samoistnego Ziarna 2009/10 będzie wymagał śmiałych, kompleksowych decyzji – zarówno ze strony polityków, jak i pojedynczego człowieka. Tu wszystko zależeć będzie od kierunku świadomości jednostki i grup rządzących. Gospodarka światowa, polityka finansowa i społeczna muszą pójść inną drogą. W przeciwnym razie „pomogą” nam żywioły. W obliczu grożącej konfrontacji z Naturą ludzie będą musieli indywidualnie rozpoznać, że kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego jest niewłaściwy, co zmusi rządy do zmiany kursu. Aby nie wzbudzić strachu, wyjaśniam, że żywioły będą omijać obszary, które okażą im szacunek.
[...]
Wiele do powiedzenia będzie miał prezydent Barack Obama, ale pod warunkiem, że pozostanie sobą: doskonały i niedoskonały, ale autentyczny.
[...]
Według Długiej Rachuby Majów, w rytmach galaktycznych (260 dni) ten rok jest powiązany z latami 1933–52 (katun 16). To wskazuje, że teraz dostaliśmy szansę m.in.

■ oczyszczenia pola karmicznego II wojny światowej,
■ wyjścia z kryzysu finansowego,
■ przełamania tabu w odniesieniu do problematyki narodu żydowskiego,
■ jak również kwestii polsko-żydowskich,
■ obalenia mitów: o potędze, sojuszach, przyjaźniach, patriotyzmie, solidarności, nadrzędności autorytetów, ideologii, filozofii czy religii.

[...]
Natomiast w cyklach solarnych (365 dni) Samoistne Ziarno przywołuje wydarzenia Dreamspell-roku 1957/58, m.in. wybuch epidemii grypy azjatyckiej. W tych sektorach coś czeka na uzdrowienie. Stąd dzisiejsze zagrożenie pandemią świńskiej grypy. Dziś jest nieistotne, skąd wziął się wirus A-H1N1: czy wymknął się spod kontroli laboratoriów, czy też jest to spisek koncernów farmaceutycznych, czy może naturalny regulator Sił Czasu na wypadek zagrożenia wojną lub konieczności zmniejszenia liczby ziemskiej populacji, ale jak się przygotować na to, co może lub musi nadejść. Czas nauki się kończy. Ci, którzy wypełnili już swoje zadania inkarnacyjne i mogą odejść, jak również ci, którzy nie chce się poddać duchowi transformacji i muszą odejść, powoli będą wycofywani ze sceny. Dlatego w kwestii ofiar kataklizmów, katastrof i epidemii nikomu nie wolno spekulować, kto był „dobry”, a kto „zły”. Tego się nie dowiemy – a pozory często mylą.
[...]
W tym roku wielu ludzi będzie przeżywać załamania, ponosić straty, pytać dlaczego właśnie ja i wołać o pomstę do nieba. Daremnie. Ani niebo, ani Bóg im nie pomoże, dopóki sami sobie nie pomogą i nie znajdą przyczyny w sobie. Wtedy pomoże im i Bóg, i niebo i ludzie. Dlatego jest niezmiernie ważne, abyśmy w tym roku nie izolowali się od ludzi, lecz łączyli się w grupy i jak najczęściej spotykali się ze sobą.
[...]
Ten rok stawia na wrodzony potencjał, zsyła dogodne możliwości na zasianie nowych wartości, gwarantuje sukces osobom kreatywnym, wierzącym we własne siły, lojalnym wobec innych, otwartym na pomoc prawdziwie potrzebującym, a nie tylko „swoim”.
[...]
W zodiaku indiańskim zwierzęciem opiekuńczym Samoistnego Ziarna jest BORSUK, stąd rok 2009–2010 to rok osobowości borsuka, stratega, przyjaciela ludzi.

In lak’ech
Hanna Kotwicka