Kalendarz
HARMONIE ■ HEKSAGRAMY

KROK 1: HARMONIE TZOLKIN i HEKSAGRAMY I CINGGrupy Harmonii są ściśle związane z genetyką czwartego wymiaru. Każdy z nas przypisany jest do ściśle określonej Harmonii, ujętej w kinie narodzin (zob. Czas jest sztuką. Tzolkin i Ty). Informacje pomiędzy poszczególnymi kinami Harmonii przekazywane są na odległość – telepatycznie. Podobnie sprawdza się teoria “sto pierwszej małpy”. Nie trzeba być razem, by osiągnąć masę krytyczną i zmienić zapis w polu morficznym gatunku (prawo rezonansu). Współczesne badania nad DNA potwierdzają, że DNA o podwójnym łańcuchu ma zdolność rozpoznawania na odległość podobieństw w innych łańcuchach DNA i łączenia się z nimi (Nexus).

TZOLKIN jest kodem Ciała Świetlanego (galaktyczny DNA) planety Ziemi, pojmowanej jako żywy, inteligentny organizm. Harmonia jest jedną z tkanek Ciała Świetlanego, składającą się z czterech komórek w kolorze czerwonym, białym, niebieskim i żółtym (ludzkie DNA). Aby tkanka pozostała zdrowa, cztery komórki/kolory muszą ze sobą harmonijnie współwibrować. Jeśli jedna z nich ulega deformacji, cała tkanka wypada z równowagi.

Jedną z tych komórek jesteś TY. To, gdzie skrywają się „newralgiczne punkty”, ujęte jest w Harmonii pierwotnej i heksagramie głównym (aspekt narodzin). Natomiast o to, abyś nie wypadł z harmonijnego zaprzęgu, troszczy się twój partner okultystyczny stacjonujący w Harmonii odwrotnej i heksagramie wtórnym (aspekt życia). Poprzez osobistą Harmonię jesteś na trwałe wpisany w społeczność ziemską i nie umkniesz przed odpowiedzialnością grupową. Dlatego chcąc udowodnić swoją dojrzałość życiową, nie wystarczy ulepszyć tylko siebie, ale trzeba otworzyć się na ludzi i – w miarę możliwości – starać się pomóc każdemu, kto woła o pomoc.

Osoby przynależne do twojej Harmonii mogą tylko przelotnie pojawiać się w twoim życiu, na przykład jako interesant w biurze, podróżny w pociągu czy ktoś, kto potrącił cię w kolejce do kasy... -
tak więc nie wystarczy być przykładem w rodzinie, wśród znajomych lub kolegów pracy... Stróż Harmonii (twoje Solarne Ja) sprawdza twoją dojrzałość przede wszystkim tam, gdzie jesteś osobą anonimową i robi to w najmniej oczekiwanym momencie.

Harmonia wewnątrz Harmonii rodzi się wtedy, kiedy cztery kiny działają synchronicznie. W każdej grupie Harmonii szlaki przeciera kin czerwony, porządek robi kin biały, zmian dokonuje kin niebieski. Dopiero na tym fundamencie kin żółty może przystąpić do rozprzestrzeniania nowych jakości i siewu boskiego ziarna.

Zadaniem każdej z grup Harmonii, dowodzonej zawsze przez żółty kin, jest odtworzenie uniwersalnego wzorca Ciała Świetlanego na Ziemi. Jeśli chcemy przebudzić ten wzorzec w sobie, powinniśmy czym prędzej i bardzo świadomie wstąpić na Czerwoną Drogę, która jest drogą pojednania i współpracy pomiędzy ludźmi. „Czerwona Droga” otwiera się w czerwonych kinach Harmonii. Cztery kiny Harmonii kreślą jej zewnętrzny przebieg (wzorzec światła i wzorzec cienia), natomiast heksagramy ukazują jej przebieg od wewnątrz (intencje – pozytywne lub negatywne).

W tym miejscu chciałabym mocno zaapelować, aby nie lękać się „groźnych” nazw niektórych heksagramów, np. „Rosnąca udręka”, „Upadek”, „Zmrok” czy „Topiel”. Nie ma „złych” heksagramów! Zwracam na to uwagę, ponieważ na początku mojej współpracy z I Cing, kiedy przełożyłam interesującą mnie Harmionię na heksagram i pojawiła się „groźnie” brzmiąca nazwa, przeszywał mnie jakiś dziwny „nerw-emocja-impuls” – pojawiało się podświadome napięcie, co przeczytam dalej. Trwało to bardzo krótko, ale było.

Opis heksagramu jest dodatkową informacją - bardzo istotną - podczas prognoz i interpretacji osobistych kinów roku i kinów poszczególnych księżyców. Dlatego nie należy zrażać się nazwą. Powinniśmy podejść do przekazu po majańsku: „dla Majów nie było ważne, co się wydarzy i jak się przed tym chronić, lecz jak się przygotować, aby to, co się wydarzy, miało łagodny przebieg” (zob. Majowie - Tkacze Czasu). I dokładnie takie przesłanie niosą ze sobą heksagramy.
Heksagramy są cenną wskazówką przy doborze właściwej strategii, taktyki i postawy na dany rok, 28-dniowy księżyc czy konkretną sytuację.

Heksagramy na drodze Wydawnictwa PULSAR.
12 lutego:
2001/2 - pierwszy rok pracy: Zakotwiczenie tematyki Kalendarza Majów na gruncie polskim
Kin 40 – AHAU 1
Heksagram 5 – OCZEKIWANIE NA WYJŚCIE, heksagram wtórny 35 – POSTĘP

2002/3 - drugi rok pracy: Wyzwania
Kin 145 – CHICCHAN 2
Heksagram 30 – OGIEŃ, heksagram wtórny 29 – TOPIEL

2003/4 - trzeci rok pracy: Metody i sposoby wyjścia naprzeciw ludziom
Kin 250 – OC 3
Heksagram 24 – PUNKT ZWROTNY, heksagram wtórny 44 – SPOTKANIE

2004/5 - czwarty rok pracy: WIZJA CELU
Kin 95 - MEN 4
Heksagram 61 – WEWNĘTRZNA PRAWDA, heksagram wtórny 62 – MAŁY SPRAWDZIAN

2005/6 - piąty rok pracy: Ukierunkowanie na pojednanie i uniwersalną miłość
Kin 200 – AHAU 5
Heksagram 15 – UMIARKOWANIE, heksagram wtórny 10 – STĄPANIE

2006/7 - szósty rok pracy: Zrównoważenie działań
Kin 45 – CHICCHAN 6
Heksagram 26 – WIELKIE MAGAZYNOWANIE, heksagram wtórny 45 – ZGROMADZENIE

2007/8 - siódmy rok pracy: Zrzucanie zbędnego bagażu i zbieranie sił na dalszą drogę
Kin 150 – OC 7 portal
Heksagram 31 – WPŁYW, heksagram wtórny 41 – UMNIEJSZENIE

2008/9 - ósmy rok pracy: Scalanie etapów i usuwanie przeszkód
Kin 255 – MEN 8
Heksagram 23 – ROZPAD, heksagram wtórny 43 – PRZEŁOM

2009/10 - dziewiąty rok pracy: Droga ku urzeczywistnieniu celu
Kin 100 – AHAU 9
Heksagram 56 – PODRÓŻNIK, heksagram wtórny 60 – OGRANICZENIE

2010/2011 – dziesiąty rok pracy: Pierwsze żniwo, oddzielanie ziarna od plew
Kin 205 – CHICHAN 10
Heksagram 12 – SEPARACJA, heksagram wtórny 11 – POKÓJ
Wskazówka:
Znając punkt wyjścia i wynik końcowy, niczego nie trzeba się bać. Nie można jednak stać z założonymi rękami i czekać na nastanie raju. To, co osiągniemy wspólnie do końca 2010/11 Dreamspell-roku i co ukaże pierwsze owoce, 21 grudnia 2012 r. zobaczymy jako dojrzały wynik – ale pod warunkiem, że już teraz zabierzemy się do pracy ... nie osobno, lecz RAZEM.

... itd.

HEKSAGRAMY NA DZIEŃ 21 grudnia 2012, kin 207 - MANIK 12:
heksagram 12 – SEPARACJA, heksagram wtórny 11 – POKÓJ
Czas trwania heksagramu: 19, 20, 21 i 22 grudnia 2012 r. (zawsze 4 dni !)

SEPARACJA
(wg I Cing. Księga Przemian)
"Gdy niebo i ziemia zdążają w przeciwnych kierunkach, powiązania w świecie spraw ludzkich ulegają destrukcji (...) Władzę przejmują zdemoralizowani ludzie, odsuwając zacnych (...) Nie jest to czas patriotów. Trzeba wycofać się, zachowując wierność sobie i poczekać na właściwy moment (...) Wycofanie się z sytuacji pozwala zachować właściwą ścieżkę i odnieść sukces (...) Światełko w tunelu. Nadchodzi czas zmiany i aktywności; pojawił się przywódca, który ruszy sprawy naprzód, ale przyszłość pozostaje niepewna. Aby odnieść sukces, potrzeba wielkiej przezorności i mocnej podpory, na której można oprzeć działanie (...) Trzeba mieć świadomość, że separacja też kiedyś ma swój kres (...) Wysiłek włożony w pracę nad problemami sprawia, że pokonane zostają trudności (...) Odtąd można spodziewać się coraz lepszego losu".

Wskazówka:
To zapowiada, że nasili się straszenie końcem świata, że rozpocznie się bezpardonowa walka o przetrwanie sił ciemności, że pojawią się próby przeciągania strony światła na stronę ciemności.
Wraz ze zbliżaniem się grudnia 2012 będzie wzrastał popyt na długoterminowe produkty spożywcze i artykuły pierwszej potrzeby. Ludzie będą gromadzić zapasy, opustoszeją magazyny, półki w sklepach zaczną świecić pustką, wzrosną ceny, pojawi się czarny rynek i towar spod lady...
Cel zostanie osiągnięty. Zniknie zdrowa żywność i zwrócą się zainwestowane pieniądze. Wtedy będzie można zapełnić magazyny na nowo - na półkach sklepowych pojawią się "hybrydy", żywność modyfikowana genetycznie i mięso naszpikowane chemią. Taki scenariusz maluje się na najbliższe lata. Ale możemy go zmienić. W jaki sposób? - O tym mówi heksagram wtórny "Pokój".

POKÓJ
„Cieszysz się bardzo dużym poczuciem bezpieczeństwa, jednocześnie odczuwasz głęboki wewnętrzny spokój (...) Nie można odrywać się od świata i rezygnować z aktywnego wpływu na bieg rzeczy. Trzeba wykorzystać osiągnięty ład i pokój wewnętrzny, aby zrealizować wielkie przedsięwzięcia (...) Mali, słabi, pospolici są w trakcie odchodzenia, a wielcy, mocni, dobrzy – w ekspansji. Niesie to pomyślny los i powodzenie. Jest to czas nowego początku. Niewykluczone, że będzie się trzeba cofnąć o krok, aby potem zrobić dwa naprzód, ale nie należy się tym przejmować – idzie w dobrym kierunku. Nie należy tracić z oczu wytyczonego celu. Należy postępować uczciwie i być sprawiedliwym (...) Prawo naturalne powinno być ważniejsze jak ustanowione (...) Nadchodzą wielkie sukcesy”.

Wskazówka:
To zapowiada, że nie musimy martwić się o przetrwanie. Powinniśmy jednak uodpornić się na wirtualny "wirus 2012" i zawczasu przygotować się na to, co nastąpi potem - the day after.Piątek, dnia 13 marca 2009
Kin 129 - Czerwony Krystaliczny Księżyc
Siła przebudzenia