Kalendarz
Interpretacja pieczęci narodzin

Poniższe opisy ułatwią Ci szybką interpretację kinu narodzin. Szczegółowe informacje znajdziesz w Wyroczni Majów i Majowie – Tkacze Czasu, Gracze Uniwersum.




SMOK – Kwestie ufności i czarnowidztwa

[+] Zalety:
Jesteś prekursorem i odkrywcą – przecierasz szlaki w Nowe, odsłaniasz konsekwencje.
Cokolwiek weźmiesz do ręki, staje się czymś. Zawsze coś inicjujesz, jesteś nośnikiem energii postępu. Chętnie pomagasz ludziom. Masz tendencje do matkowanie, troszczysz się o wszystkich i wszystko. Przy twoim cieple każdy może się ogrzać. W twoim życiu panuje duża rotacja. Dlatego zaakceptuj fakt, że ludzie przychodzą i odchodzą, są niczym przechodnie na ulicy.
Niemniej ważnym tematem jest twój sposób odżywiania i kultura spożywania posiłków. Wiedz, że jesteś tym, co jesz i czym karmisz swoje myśli.

[-] Słabości:
Jesteś pesymistą i wrogiem nowości – stwarzasz bariery, tkwisz w przeszłości.
Brakuje ci wiary w siebie, nikomu nie potrafisz zaufać. Przesadnie troszczysz się o sprawy materialne, zwłaszcza pieniądze. Zazdrościsz innym sukcesów, siejesz intrygi, rzucasz oszczerstwa, a potem wszystkiego się wypierasz. Nie masz odwagi powiedzieć otwarcie, co myślisz i czujesz.

Wskazówka:
Zaufaj mądrości przeznaczenia. Uwierz, że dostajesz od życia to, czego potrzebujesz na danym etapie rozwoju. Otwórz się na wymianę, swobodny przepływ energii dawania i brania. Mów o swoich potrzebach, marzeniach, troskach i uczuciach. Powodzenia SMOKU!




WIATR – Odezwij się. Pokaż, że jesteś.
Kwestie samowyrażania i dialogu: Czy jesteś otwarty?


[+] Zalety:
Jesteś siłą porządkową i stabilizatorem – oczyszczasz teren, normalizujesz sytuację.
Dysponujesz wyjątkową siłą przekazu, jesteś zwiastunem nowości – zawsze informujesz o czymś ważnym. Jesteś konkretny i rzeczowy, nigdy nie prowadzisz jałowych rozmów. Potrafisz znaleźć optymalne rozwiązania, pokazać drogi wyjścia, doprowadzić do dialogu. Masz silną osobowość, jesteś odporny psychicznie, taktowny, urodzony arbiter, rzecznik, mediator, dyplomata. Tam, gdzie się pojawisz, starasz się zaprowadzić porządek. Jesteś wytrwały i cierpliwy, problemy pokonujesz siłą ducha, nigdy sprytem, przez znajomości czy za cenę przekupstwa.

[-] Słabości:
Jesteś panikarzem i biednym ego – zaśmiecasz teren, zaszczepiasz niepokój.
Czujesz się samotny, unikasz towarzystwa. Kompleksy i niska samoocena nie pozwalają ci odsłonić wewnętrznego piękna, powiedzieć otwarcie, czego pragniesz, co myślisz i czujesz. Potrafisz być bardzo nietaktowny. Uważasz, że tylko ty masz rację. Potem się dziwisz, że ludzie od ciebie stronią, a kiedy pojawiają się problemy, zostajesz sam na scenie.

Wskazówka:
Naucz się wyczuwać związek z tym, co boskie w tobie i ludziach, podążając za swoją intuicją. Boskość to źródło inspiracji i natchnienia. Stąd płyną pozytywne fluidy i bodźce pojednania.




NOC – Słuchaj rad, ale kieruj się intuicją
Kwestie braków i bogactwa: Czy słuchasz głosu intuicji?


[+] Zalety:
Jesteś transformatorem i uzdrowicielem – testujesz, modyfikujesz, uzdrawiasz.
Jesteś kopalnią wiedzy. Dzięki wspaniałej intuicji i mowie snów masz otwarty dostęp do banku informacji, także pola wyobraźni i świata marzeń. Dlatego twoje spostrzeżenia i decyzje są bardzo trafne,
a pomysły niezwykle śmiałe. Większość ludzi nie potrafi cię jednak zrozumieć. W ich oczach uchodzisz najczęściej za dziwaka, ekscentryka. To samo dotyczy rodziny. Decyzje, które podejmujesz zgodnie
z podszeptem intuicji, są dla twoich bliskich zupełnie niezrozumiałe, czasem wręcz szokujące. Nie powinieneś się tym zrażać. Twoja intuicja nigdy cię nie zawodzi. Dzięki niej masz dostęp do całego bogac-twa Wszechświata, ale los musi mieć pewność, że wykorzystasz go właściwie. Bogactwo wewnętrzne i materialne docenisz dopiero wtedy, kiedy poznasz wszystkie bieguny, takie jak mądrość
i głupota, bieda i dostatek, miłość i nienawiść, prawość i nieprawość, lojalność i zdrada itd.
Nie lękaj się o nic. To, co rejestrujesz wokół siebie, jest tylko małą cząstką tego, co faktycznie woko-ło się dzieje. Obserwuj swoje sny. One także są nośnikiem informacji. Większość problemów rozwiązu-jesz podczas snu, dlatego sny są największym dobrodziejstwem. Także sny-koszmary i te, z których budzisz się zlany potem. One pokazują ci, że określone pole napięć zostało rozładowane i nie pojawi się więcej w twoim życiu.

[-] Słabości:
Jesteś wichrzycielem i fantastą – wprowadzasz chaos, pielęgnujesz iluzje.
Jesteś wyjątkowo chwiejny, podatny na sugestie rodziny, zamknięty na głos intuicji. Wciąż obwi-niasz siebie za niepowodzenia i braki, ponosi cię fantazja, osłabiają czarne myśli. Jesteś rozhisteryzowa-ny. Boisz się każdej zmiany. Depresje, fobie, środki uspokajające to twój żywioł. Na tym polu kwalifikowałbyś się do Księgi Guinnessa.

Wskazówka:
Bądź gotów poddać się sprawdzianowi. Jak oceniasz samego siebie? Ogarnij duchowym okiem wszystkie niekorzystne procesy i zapuść się aż na samo dno, aby dostrzec dary, jakie ze sobą niosą.




ZIARNO – Pokaż, co umiesz
Kwestie predyspozycji i szans życiowych: Czy wykorzystujesz nowe możliwości?


Zalety:
Jesteś propagatorem i nauczycielem – rozprzestrzeniasz, oświecasz, nauczasz.
Każdy dzień stwarza ci korzystne możliwości rozwoju, daje niepowtarzalne szanse życiowe. Dyspo-nujesz siłą rozprzestrzeniania czegoś nowego, co zostało zasygnalizowane wcześniej. Śmiało wykorzystujesz swoje zdolności do wzmocnienia fundamentu życia i przygotowania gruntu pod zasiew nowej świadomości.
Tam, gdzie się pojawisz, rozprasza się ciemność niewiedzy, budzi się życie. Uwielbiasz inwestować w nowe, twórcze pomysły. Natchnienie daje ci przyroda. Las, ogród to twój drugi dom. Uwielbiasz pod-patrywać naturę.

Słabości:
Jesteś konserwatystą i fanatykiem – pielęgnujesz zakłamanie, hamujesz postęp.
Jesteś przesadnie ostrożny, by podjąć jakiekolwiek ryzyko. Wszędzie wietrzysz spisek, pułapki, knowania. Nikomu nie potrafisz zaufać. Najprawdopodobniej wykupiłeś wszystkie możliwe polisy, otoczyłeś się amuletami, powiesiłeś święte obrazy, wszystkie anioły postawiłeś w stan pogotowia, a pod poduszką wciąż trzymasz broń gotową do strzału, gdyby pojawił się złodziej. Lęk przed utratą dóbr ma-terialnych spędza ci sen z powiek. Odmawiasz sobie przyjemności, wciąż musisz oszczędzać. Uważasz, że jesteś mądrzejszy od innych. Nie masz żadnych marzeń. Nic nie układa się po twojej myśli.

Wskazówka:
Wyobraź sobie, że problemy życiowe chcą ci tylko pomóc w uwolnieniu się od iluzji bezpieczeństwa. Odważ się skorzystać z nowych możliwości. Uwolnij się od przesadnej ostrożności, konfrontując niekorzystne sytuacje
z nadarzającą się okazją. Rozbudź w sobie pole marzeń.





WĄŻ – Kieruj się instynktem
Kwestie zaślepienia i szacunku: Czy okazujesz szacunek osobom innym niż ty?


Zalety:
Jesteś prekursorem i odkrywcą – przecierasz szlaki w Nowe, odsłaniasz konsekwencje.
Masz doskonały instynkt i refleks. Świetnie rozumiesz mowę swojego ciała. Jesteś sprytny. Potrafisz reagować błyskawicznie, w porę przeciwdziałać, podświadomie wyczuwać pułapki, omijać przeszkody. Dysponujesz głęboką mądrością życiową i nieprzeciętną siłą przebicia. Rozpiera cię energia życiowa. Umiesz dopasować się do każdej sytuacji. Radość życia i wola przeżycia jest twoją naturalną siłą. Masz dużo respektu dla każdej formy życia. Nie skrzywdzisz ani rośliny, ani zwierzęcia, ani człowieka. Odno-sisz się z szacunkiem zarówno do osób płci przeciwnej, słabszych, odrzuconych przez społeczeństwo, jak również swoich przeciwników lub osób o innej orientacji politycznej i seksualnej. Respektujesz każdą prawdę. Nikomu niczego nie narzucasz.
Sprawy seksualne są dla ciebie bardzo ważne, ale troszczysz się także o zadowolenie partnera.

Słabości:
Jesteś pesymistą i wrogiem nowości – stwarzasz bariery, tkwisz w przeszłości.
Jesteś zaślepiony, zarozumiały, fanatyczny, zbyt przywiązany do tradycji i tego, co powie rodzina lub znajomi. Wiele rzeczy robisz na pokaz. Od wewnątrz spala cię strach i niepewność, paraliżuje brak wiary w siebie, zniewala żądza władzy. Aby zachować pozycję i osiągnąć cel, lawirujesz, snujesz intrygi, złorzeczysz w myślach albo starasz się przypodobać każdemu, kto jest wpływowy lub od kogo jesteś zależny, albo zupełnie milczysz.
Masz negatywny stosunek do seksu. Zagłuszasz bodźce cielesne, odczucia zmysłowe. Nigdy nie mówisz, co czujesz. Wszystko tłumisz w sobie, nie walczysz o swoje prawa. W końcu twoje ciało mówi dość, pojawiają się dolegliwości i choroby. Wtedy wpadasz w panikę. Nie wiesz, co masz zrobić. Gdy się jednak ockniesz, do zdrowia wracasz błyskawicznie. Cóż, Czerwony Wąż to symbol życia, swoich podopiecznych wyciągnie z każdej opresji.

Wskazówka:
Wykorzystaj swoje ciało jako klucz do przekształceń wewnętrznych. Spójrz na nie jak na drogowskaz, kieru-jący cię ku Wyższej Świadomości. Kieruj się instynktem. Uwierz we wrodzoną zdolność rozstrzygania, bez ogląda-nia się na to, co pomyślą inni.




ŁĄCZNIK – Zapomnij o porażkach i przebacz
Kwestie pamiętliwości i uwolnienia: Czy puściłeś przeszłość?


Zalety:
Jesteś siłą porządkową i stabilizatorem – oczyszczasz teren, normalizujesz sytuację.

Jesteś człowiekiem sukcesu. Szybciej niż inni możesz zrobić karierę, osiągnąć cel, wspiąć się wyso-ko w rozwoju osobistym, ale pod jednym warunkiem – powinieneś puścić przeszłość. Tobie nie wolno być pamiętliwym, żyć tym, co minęło. Ty masz oczyszczać, sprzątać, iść do przodu i usuwać wszystko to, co zagraża życiu, co jest toksyczne, bezużyteczne i straciło energetyczne znaczenie. Gromadzenie staroci, śmieci i pamiątek nie należy do twojej drogi.

Słabości:
Jesteś panikarzem i biednym ego – zaśmiecasz teren, zaszczepiasz niepokój.
Strach paraliżuje ci myśli i ruchy. Wszystkiego panicznie się boisz (ciemności, jazdy windą, kieszonkowca), wszędzie wietrzysz zagrożenie lub widmo śmierci. Wciąż trzymasz coś na czarną godzinę, gromadzisz rzeczy na zapas. Jesteś typem zbieracza, wszystko może ci się przydać.
Jesteś rozkojarzony, przygnębiony, uszczypliwy, zarozumiały. Sam szukasz zaczepki, chcesz wszystko kontrolować. Uważasz, że tylko ty masz rację.
Zagrzebałeś się w przeszłości. Nie potrafisz przebaczyć. Ten, kto zwróci ci uwagę, od razu staje się twoim wrogiem.
Los będzie dawał ci liczne ostrzeżenia. Jeśli je zlekceważysz i nie zmienisz kursu, spadną na ciebie nieszczęścia, zaczniesz tracić to, co jest ci drogie.

Wskazówka:
Poddaj się sile przemian. Posłuchaj tej części w tobie, która woła o transformację. Bądź przystępny dla mądrości przeznaczenia. Nic nie dzieje się bez przyczyny.




RĘKA – Dokończ, co zacząłeś
Kwestie wymiany i uzdrowienia: Czy potrafisz bezinteresownie dawać?


Zalety:
Jesteś transformatorem i uzdrowicielem – testujesz, modyfikujesz, uzdrawiasz.
Jesteś panem tej Ziemi. Masz potężną moc uzdrowienia. Twoje czakry dłoni są otwarte od urodzenia. Takie osoby, jak ty, są bardzo pożądane w medycynie naturalnej i konwencjonalnej, rzemiośle artystycznym, nauce i pracach badawczych. Masz nieprzeparty głód wiedzy. Uwielbiasz podróżować.
Dysponujesz ponadprzeciętną siłą dokonania. Odpowiadasz za czyny. Wiesz, że same dobre zamiary to za mało. Lubisz porządek, jesteś obowiązkowy, dokładny, cierpliwy.
Masz silną motywację do pracy. To, co robisz, zawsze powinno czemuś służyć. Chętnie dzielisz się z innymi swoim doświadczeniem i wiedzą.

Słabości:
Jesteś wichrzycielem i fantastą – wprowadzasz chaos, pielęgnujesz iluzje.
Jesteś niezdecydowany, niecierpliwy, nadpobudliwy, bezmyślny. Twoją cechą jest bałaganiarstwo
i słomiany zapał. Rozpoczynasz wiele spraw jednocześnie i żadnej nie doprowadzasz do końca.
Jesteś w stanie przegadać całe życie, nie potrafisz dotrzymać tajemnicy. Brak ci taktu, umiaru, pew-ności siebie. Byle drobiazg wyprowadza cię z równowagi.
Jesteś samolubny, nieczuły na ludzką krzywdę. Ustawicznie gonisz za bogactwem. W twoim życiu najważniejsze są pieniądze. Prawo wymiany jest ci zupełnie obce.

Wskazówka:
Dostrzeż swoje opory wewnętrzne i rozkojarzenie. Naucz się kończyć to, co zaczynasz. Zwracaj uwagę na każdy krok na drodze. Wykorzystaj dawane ci znaki i stań się całym sobą. Otwórz się na prawo wymiany.




GWIAZDA – Nie przesadzaj
Kwestie kontroli i perfekcjonizmu: Czy nie mierzysz zbyt wysoką skalą ocen?


Zalety:
Jesteś propagatorem i nauczycielem – rozprzestrzeniasz, oświecasz, nauczasz.
Masz dobry gust. Dbasz o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. Jesteś wielkim estetą, melomanem, miłośnikiem piękna. Tam, gdzie się pojawisz, wzmacniasz fundament życia, zaprowadzasz ład i porządek, wznosisz spokój i nutkę nowości. Wszędzie czujesz się dobrze. Jesteś wymagający, ale nie przesadzasz. To, czego oczekujesz od innych, oczekujesz również od siebie. Wciąż szukasz miłości i harmonii. Lubisz ciche, wygodne życie rodzinne. Kontakt z naturą jest dla ciebie bardzo ważny. Dążąc do doskonałości, kierujesz się głosem intuicji. Jesteś dokładny, punktualny, zwracasz uwagę na szczegóły. Nigdy nie naruszasz przepisów porządkowych. Masz wyjątkową samodyscyplinę.

Słabości:
Jesteś konserwatystą i fanatykiem – pielęgnujesz zakłamanie, hamujesz postęp.
Masz niespokojną duszę. Nie możesz znaleźć sobie miejsca w życiu. Wszystko cię denerwuje. Wciąż produkujesz szkodliwe myślokształty.
Jesteś drobiazgowy, lekkomyślny i niezdyscyplinowany. Bałaganiarstwo, niesłowność, pesymizm brak harmonii wewnętrznej odzwierciedlają się w niezadowoleniu z siebie, pretensjach do całego świata, kłótniach i ustawicznych konfliktach z otoczeniem. Mierzysz zbyt wyidealizowaną skalą ocen i tym sposobem sam komplikujesz sobie życie. Trudno z tobą wytrzymać – można tylko współczuć twoim domownikom.

Wskazówka:
Otwórz się na miłość. Pielęgnuj harmonię. Poczuj związek z teraźniejszością – świat jest piękny i życzliwy. Nie szukaj ideału.




KSIĘŻYC – Bądź bardziej elastyczny
Kwestie blokad i oczyszczenia: Czy uporządkowałeś swoją przeszłość?


Zalety:
Jesteś prekursorem i odkrywcą – przecierasz szlaki w Nowe, odsłaniasz konsekwencje.
Jesteś nośnikiem informacji i stróżem uniwersalnych zasad. W twoim życiu panuje ustawiczny ruch, wciąż coś się dzieje.
Masz wyjątkową siłę perswazji i moc przełamywania blokad emocjonalnych. Potrafisz dotrzeć do każdego serca. Zawsze mówisz prawdę. Dysponujesz głęboką wiedzą mistyczną i mądrością życiową. Jesteś mistrzem sztuki życia. Cieszysz się szacunkiem i uznaniem wśród ludzi, ale pozostajesz skromny
i uczciwy. Praca z ludźmi to twoja pasja.

Słabości:
Jesteś pesymistą i wrogiem nowości – stwarzasz bariery, tkwisz w przeszłości.
Twój fundament życiowy jest wyjątkowo niestabilny. Wszędzie napotykasz przeszkody, trafiasz na ludzi nieżyczliwych, fałszywych, oschłych. Sam jesteś bardzo zawzięty, dumny, nieszczery. Żądasz władzy i bezwzględnego posłuszeństwa.
Jeśli chcesz zrobić krok naprzód, powinieneś zrewidować swoje przekonania i zamiast brnąć
w światy iluzji, przyznać się do błędów, zrzucić maski. Wiele czasu upłynie, zanim się przebudzisz.

Wskazówka:
Obudź się. Przejrzyj na oczy. Spójrz na nowe trendy. Jeśli otworzysz się na promień przypomnienia, dostą-pisz boskiego prowadzenia. Stań się latarnią jasności. Przestań walczyć. Zaufaj naturalnym procesom.




PIES – Nie zazdrość
Kwestie partnerstwa i emocji: Czy jesteś lojalny wobec partnera?


Zalety:
Jesteś siłą porządkową i stabilizatorem – oczyszczasz teren, normalizujesz sytuację.
Masz w sobie wiele ciepła i pozytywnych uczuć do ludzi. Jesteś uczynny, uczciwy, lojalny w związ-ku partnerskim.
Potrafisz bezinteresownie pomóc, współczuć, podnieść na duchu. Idąc przez życie, kierujesz się głosem serca. Już dawno poskromiłeś emocje. Masz w sobie wiele pokory. Powinieneś jednak uważać, aby nie dać się wykorzystywać innym, zwłaszcza biednym, utyskującym ego. Bądź tolerancyjny, wyrozumiały, cierpliwy, ale nie uległy.
Masz otwarte kanały przekazu informacji, rozległe pole postrzegania ponadzmysłowego. Wsłuchaj się w siebie, a otrzymasz informacje.

Słabości:
Jesteś panikarzem i biednym ego – zaśmiecasz teren, zaszczepiasz niepokój.
Jesteś znerwicowany, rozgoryczony, przeświadczony o czarnosprzysiężeniu. Czujesz się uwięziony w dramacie życia. Wciąż przeżywasz rozterki duchowe, zawody miłosne, zdrady. Nie widzisz, że sam zachowujesz się nieuczciwie wobec ludzi. Za wszystkie niepowodzenia życiowe obarczasz winą partnera, dzieci, rodzinę, znajomych.
Oczekujesz wsparcia, ale jesteś zbyt dumny, aby poprosić o pomoc.
Jesteś zazdrosny o wszystko: pochwały, stanowisko, wykształcenie. Nie potrafisz życzyć partnerowi powodzenia ani pogratulować mu osiągnięć. Niechęć do ludzi sukcesu, egoizm, nielojalność, pycha prowokują zrządzenia losu, przykrości, bolesne doświadczenia i choroby (zwłaszcza nerek).

Wskazówka:
Spójrz na siebie oczami domownika. Znajdź dostęp do obiektywnej mądrości i poszukaj dróg wyjścia. Przestań rozczulać się nad sobą. Nie szukaj winnych na zewnątrz. Przyjmij w pokorze nauczki życiowe i uzdrów ich przyczynę w sobie. Otwórz się na kontakt z towarzyszem losu i otwarcie poproś go o pomoc.




MAŁPA – Nie lękaj się
Kwestie magii i strachu: Czy nie ulegasz sugestiom?


Zalety:
Jesteś transformatorem i uzdrowicielem – testujesz, modyfikujesz, uzdrawiasz.
Masz duże poczucie humoru. Jesteś optymistą, akceptujesz ludzi i życie takimi, jakie są. Potrafisz po mistrzowsku rozładować każde napięcie. Rozpiera cię energia twórcza, masz wielki temperament. Jesteś bystry i inteligentny. Przepełnia cię ciekawość świata, wola działania. Przez życie idziesz z lekkością, ale zawsze rozglądasz się na boki, patrzysz, co za tobą i przed tobą. Jesteś tym, który bez lęku demaskuje fałsz, intrygi, knowania ego. Czujesz nieopisany pociąg do wiedzy, zwłaszcza tej „zakazanej”. Na określonym poziomie rozwoju otwierają się przed tobą bramy do świata magii – poznajesz potęgę myśli, moc słowa i siłę woli.

Słabości:
Jesteś wichrzycielem i fantastą – wprowadzasz chaos, pielęgnujesz iluzje.
Jesteś ponury, pesymistycznie nastawiony do świata, zakłamany. Działasz podstępnie, stosujesz róż-ne sztuczki i wybiegi, wciąż igrasz z ogniem. Jesteś wyjątkowo niedyskretny. Twoje życie to ustawiczna pogoń za uznaniem, majątkiem, stanowiskiem. Nie starasz się wypracować własnego autorytetu, lecz bazujesz na cudzym. Nikomu jednak nie potrafisz zaufać, ponieważ sam spiskujesz za plecami innych. Wciąż zmagasz się z problemami finansowymi, trafiasz na oszustów, krętaczy, złodziei.
Twoja wrodzona ciekawość i pociąg do okultyzmu sprawiają, że dość często uzależniasz się od fałszywych programów, nauczycieli i mistrzów. Wtedy boisz się własnego cienia. Aż w końcu następuje przesilenie, dochodzi do próby sił i albo się otrząsasz, albo spadasz w przepaść.

Wskazówka:
Spiesz się powoli. Nie wszystko na raz. Naucz się ze spokojem przyjmować wszystkie niepowodzenia, zrzą-dzenia losu, nagłe wtargnięcie ciemnej strony życia. Stań się Światłem. Wykorzystaj wrodzoną nadwrażliwość do uzdrowienia swojego przewrażliwienia. Pozostań czuły, serdeczny i uczciwy. Nie bój się prawdy. To nic, że trochę boli. Ważne, że nie straciłeś czucia.




CZŁOWIEK – Bądź przystępny, ale czujny
Kwestie wolnej woli i manipulacji: Czy jesteś niezależny?


Zalety:
Jesteś propagatorem i nauczycielem – rozprzestrzeniasz, oświecasz, nauczasz.
Jesteś niezwykle zdolny i inteligentny. Mądrość życiową dostałeś już w kołysce. W życiu nie musisz niczego się uczyć, lecz tylko sobie przypomnieć. Jesteś samodzielny, niezależny, odpowiedzialny i obowiązkowy. Szanujesz zdanie innych i niczego nie wymuszasz na ludziach. Uwielbiasz pracować w zespole, udzielać się w grupie, współtworzyć. Inkarnowałeś się na Ziemi po to, by przetestować wolną wolę i odkryć, do czego zdolny jest człowiek. Masz wyjątkowo trudne egzaminy do zaliczenia. Ale dasz sobie radę. Mądrość masz zapisaną w genach.

Słabości:
Jesteś fanatykiem i konserwatystą – pielęgnujesz zakłamanie, hamujesz postęp.
Żyjesz w ustawicznej sprzeczności z samym sobą. Chcesz dobrze, a robisz źle. Dlaczego? Bo przeceniasz rozum, zagłuszasz szept intuicji. Czujesz się lepszy od innych i jednocześnie niedoceniany przez ludzi. Chcesz zabłysnąć, zdobyć władzę, pokazać światu, co znaczysz. Wtedy zaczynasz manipulować ludźmi z wyjątkową bezwzględnością. Nierzadko uciekasz się do szantażu. Na koniec sam stajesz się ofiarą sprytniejszych i bardziej przebiegłych osób. Osądzasz, wyrokujesz, odgrażasz się. Aż w końcu opadasz z sił. Czujesz pustkę i we-wnętrzne wypalenie. Jest to bardzo dobry znak – dojrzałeś do wydostania się z tego piekła.

Wskazówka:
Pozbieraj się. Odkryj, co sprawia ci radość i daje poczucie spełnienia. Bądź gotów stać się pustym. Wiedz, że stan pustki to miejsce przygotowywane na zstąpienie nowej świadomości. Zmień styl życia i nawyki. Zwolnij tempo. Zacznij harmonizować bieg wydarzeń.




WĘDROWIEC – Wyznacz sobie granice
Kwestie odwagi i wolności wewnętrznej: Czy czujesz się wolny wewnętrznie?


Zalety:
Jesteś prekursorem i odkrywcą – przecierasz szlaki w Nowe, odsłaniasz konsekwencje.
Jesteś bezpośredni, odważny, wytrwały, samodzielny. Nie lękasz się trudnych zadań, śmiało wykorzystujesz nowe możliwości. Chętnie nawiązujesz współpracę, ale nie pozwalasz sobą manipulować. Jesteś nieprzekupny, prawda i szacunek dla ludzi są dla ciebie najważniejsze. Nikt i nic nie jest w stanie cię zniewolić. W twoim życiu musi nastąpić pewien punkt krytyczny, który wyznaczy próg do magii kosmicznej, przejście z wymiaru ziemskiego do wymiaru kosmicznego – od wolności wewnętrznej do wyższej prawdy. Stamtąd czerpiesz wiedzę, natchnienie, tam odkrywasz talent twórczy. Stanowisz klasyczny punkt przejścia w wyższe poziomy poznania. Tematyka wolności jest dla ciebie sprawą numer jeden. Nie powinieneś patrzeć na normy, zasady, autorytety, tradycję. Ale UWAGA: musisz zachować najwyższą czujność. Zanim staniesz się wolny i niezależny, będziesz musiał sprawdzić się w ekstremalnych warunkach, wiele rzeczy poświęcić, puścić, zmienić i nigdy nie stracić wiary w to, co robisz.

Słabości:
Jesteś pesymistą i wrogiem nowości – stwarzasz bariery, tkwisz w przeszłości.
Jesteś nieprzystępny, nieśmiały, izolujesz się od ludzi. Lękasz się wszystkiego, co nowe. Nie chcesz skorzystać z żadnej możliwości, by stać się samodzielnym, uniezależnić się od rodziny czy obcej ci ideologii. Wycofujesz się przy pierwszej przeszkodzie. Nie chcesz ryzykować. Każda porażka zwala cię z nóg, wyzwala wiele agresji, wywołuje silną depresję, a ty lubisz wygodne, beztroskie życie nawet za cenę zniewolenia. Załatwianie spraw i rozwiązywanie problemów scedowałbyś najchętniej na innych. Po co się przemęczać? Lepiej zapłacić i mieć święty spokój – to twoja dewiza na życie.

Wskazówka:
Zbadaj granice swoich możliwości i przyjmij nowe wyzwania. Przyciągaj światło i miłość do swojego wnętrza i oświetlaj nim innych. Zaufaj sile odczuć i wykorzystaj każdą szansę, każdą okazję, każdą propozycję. Poznaj swo-ją moc. Uwierz w siebie. Patrz na życie jak na cudowną podróż w Nieznane.




MAG – Nie patrz na korzyści
Kwestie praworządności i pokus: Czy jesteś uczciwy wobec siebie i ludzi?


Zalety:
Jesteś siłą porządkową i stabilizatorem – oczyszczasz teren, normalizujesz sytuację.
Pracuj jak robot, a bądź artystą – tego oczekuje od ciebie Uniwersum. Na określonym poziomie świadomości dysponujesz niewyobrażalną potęgą dokonań. Jeśli twoja moc wypływa z serca a nie z głowy, masz zdolność realizacji wszystkich zamiarów w życiu. Wiedz, że jako Biały Mag wypełniasz wolę boską, dlatego nie robisz kroku tam, gdzie chcesz, lecz tam, gdzie musisz się znaleźć. Wszędzie, gdzie się pojawisz, rozprasza się mrok, wkracza wyższa praworządność. Zawsze pobudzasz coś twórczego, pozytywnego, duchowego. Ludziom wystarcza sama twoja obecność, by poczuli się pewniej i bezpieczniej.
Masz doskonałą intuicję, zdolność przewidywania, widzenia w ciemnościach tego, co jest dla innych niewidzialne. Muzyka i medytacja błyskawicznie regenerują twoje siły.

Słabości:
Jesteś panikarzem i biednym ego – zaśmiecasz teren, zaszczepiasz niepokój.
Wciąż nadużywasz władzy osobistej, swojej pozycji, stanowiska, znajomości. Chcesz mieć nad wszystkim kontrolę. Postępujesz egoistycznie. Jesteś zaczepny, kłótliwy, zarozumiały.
Aby osiągnąć cel, postępujesz podstępnie, a nawet bezwzględnie. Manipulujesz ludźmi i wiedzą, jaką sam zgłębiłeś, także okultystyczną. Wykorzystujesz słabszych, faworyzujesz tylko tych, którzy ci sprzyjają. Zbyt łatwo można cię przekupić komplementem lub prezentem. Jesteś materialistą, kalkulujesz bardzo zimno.
Do pracy chodzisz z przymusu, niechętnie. Jesteś zachłanny, nawet jeśli zarabiasz dużo, wciąż odczuwasz braki finansowe. Nie widzisz dróg wyjścia na rozwiązanie węzłów gordyjskich. Żyjesz w cią-głym stresie bez perspektyw. Uważaj, aby nie przebudził cię zawał serca.

Wskazówka:
Zbuduj stabilny most pomiędzy swoim JA a wolą boską. Pozostań elastyczny, uczciwy i otwarty, pozwalając
w prosty, naiwny niemal sposób przyjść temu, co wspaniałe, zamiast sztucznie i na siłę coś stwarzać. Otwórz się na nowe możliwości. Jesteś wolny. Twoja moc nie zna granic.





ORZEŁ – Naucz się mówić „nie”
Kwestie odpowiedzialności i dogmatyzmu: Czy nie postępujesz fanatycznie?


Zalety:
Jesteś transformatorem i uzdrowicielem – testujesz, modyfikujesz, uzdrawiasz.
Orzeł to emanacja mistrzów, guru, kapłanów i proroków. Masz niezwykłą moc duchową i zdolność ogarnięcia całej panoramy wydarzeń. Twoja świadomość wie natychmiast, co trzeba zrobić, aby nie uzależnić się od dogmatów, ideologii, książek, przekazów czy ludzi. Potrafisz zachować umiar, dystansować się do sensacyjnych odkryć, snów i wizji.
W życiu przejmujesz rolę przywódcy. Masz wgląd i ogląd sytuacji; widzisz i przenikasz całość problematyki. Teraz rozumiesz, dlaczego tak ważna jest dla ciebie niezależność.
Poświęcasz się służbie na rzecz innych. Uważaj, abyś nie stał się fałszywym prorokiem lub tyranem. W tej inkarnacji tematyka władzy i odpowiedzialności to najważniejsze kwestie do zgłębienia.

Słabości:
Jesteś wichrzycielem i fantastą – wprowadzasz chaos, pielęgnujesz iluzje.
Jesteś typową marionetką. Nie masz własnego zdania, brakuje ci celu, motywacji i nadziei. Bezruch, ospałość, nicość, przyprawiają cię o ból głowy. Twoje życie świeci pustką. Jesteś zdany na łaskę i niełaskę innych albo świadomie bazujesz na dobroci lub ludzkiej naiwności.
Nudę starasz się zagłuszać tyradą słów, prowadzeniem bezcelowych rozmów lub bezproduktywnym kręceniem się w kółko. Czasami chciałbyś coś zrobić, ale brakuje ci odwagi.
Jeśli się w coś zaangażujesz, zatracasz się w fałszywie pojmowanym powołaniu. Wtedy stajesz się nadopiekuńczy i nadgorliwy, chcesz na siłę ratować wszystkich z opresji, nie potrafisz powiedzieć „nie”. Nic dziwnego, że stosunkowo szybko przychodzą rozczarowania.

Wskazówka:
Naucz się zachowywać równowagę pomiędzy pracą, odpoczynkiem, snem i odżywianiem. Pomyśl czasami o sobie. Podążaj za swoimi marzeniami. Spójrz na obietnice dawane ludziom z perspektywy wyższego celu, jakim jest zachowanie równowagi. Naucz się brać i dawać. Zastanów się, czy twoja nadgorliwość nie utrudnia innym rozwoju? Czy nie bierzesz na swoje barki cudzych ciężarów? Czy pada magiczne słowo „dziękuję”?




WOJOWNIK – Nie walcz
Kwestie zastraszenia i intryg: Czy kierujesz się mądrością serca?


Zalety:
Jesteś propagatorem i nauczycielem – rozprzestrzeniasz, oświecasz, nauczasz.
W życiu kierujesz się rozsądkiem i sercem. Wykazujesz dużą dojrzałość życiową. Jesteś inteligentny, bystry, rozbudzony duchowo. Szóstym zmysłem wyczuwasz, co jest dobre, a co złe; widzisz, co się dzieje wokoło i wiesz, że nie musisz o nic walczyć. W życiu kierujesz się inteligencją intuicyjną. Twoją bronią jest miłość. Nikt nie jest w stanie jej się oprzeć.
Pieniądz i materia od dawna nie mają nad tobą władzy. Nie przywiązujesz wagi do bogactwa, dlatego nic nie jest w stanie ci zagrozić. Jesteś całkowicie wolny, niezależny. Strach, obawy, wątpliwości nie są twoim problemem, lecz tych, którzy próbują cię zastraszyć.

Słabości:
Jesteś fanatykiem i konserwatystą – pielęgnujesz zakłamanie, hamujesz postęp.
Uwielbiasz demonstrować władzę, arogancję intelektualną, bogactwo. Twój jednostronnie ukierunkowany intelekt kalkuluje na zimno, bez serca, przez życie idziesz „po trupach”.
Szukasz elitarnych kontaktów, otaczasz się ludźmi o wyjątkowo niskim morale, by pokazać, że masz nieograniczoną władzę. Jesteś zakałą środowiska. Tam, gdzie się pojawisz, wkracza przemoc. Nie masz prawdziwych przyjaciół. Uchodzisz za grubianina, zuchwalca, człowieka bez serca, ale nikt nie ma od-wagi powiedzieć tego głośno. Ale do czasu, kiedy kosa trafi na kamień.
Twoja postawa wypływa z panicznego lęku, by nie zostać zdemaskowanym i nie stracić tego, co posiadasz. W głębi duszy czujesz się bardzo samotny.

Wskazówka:
Zbuduj połączenie mentalne z tym, co niewinne i boskie. Stań się kanałem dla tego, co duchowe. Zaufaj swojej mistycznej inteligencji. Nastaw się na sygnały wewnętrzne. Puść materię. Otwórz się na prowadzenie du-chowe.




ZIEMIA – Odkryj swoje zdolności organizacyjne
Kwestie etyki i współpracy: Czy nie stronisz od świata i ludzi?


Zalety:
Jesteś prekursorem i odkrywcą – przecierasz szlaki w Nowe, odsłaniasz konsekwencje.
Twoje życie to scena, przez którą przewijają się wszystkie informacje. Tu spotyka się, kłóci i bije cały Kosmos, a więc również ludzie. Jesteś osobą kompetentną, stworzoną do pracy zespołowej. Twoim zadaniem jest wyznaczenie centrum, by pokazać wspólną drogę, pozwolić ludziom uwierzyć, że nie wszystko stracone, że są wartościowi i potrzebni.
Masz wspaniałe zdolności organizacyjne. Doskonale nadajesz się na stanowiska kierownicze. Życie wciąż ukierunkowuje cię na dobro ogółu, ochronę środowiska i uzdrawianie relacji międzyludzkich. Nie dziw się, że musisz przejść wiele sprawdzianów, zanim zaczniesz pracować w grupie. Najpierw powinieneś poczuć swoją więź ze światem, wykazać się wytrwałością, determinacją, odpowiedzialnością i dojrzałością duchową. To ty jesteś stróżem niechcianych. Od urodzenia masz otwarte czakry dłoni i aktywne kanały przekazu informacji na drodze intuicji, telepatii, snów, wizji.

Słabości:
Jesteś pesymistą i wrogiem nowości – stwarzasz bariery, tkwisz w przeszłości.
Jesteś skłócony z całym światem, wrogo nastawiony do ludzi. Bierzesz od życia to, co się da, nie patrząc na innych. Odnosisz się z wielką pogardą do ludzi, jesteś wyjątkowo surowym kontrolerem, w ekstremalnych sytuacjach zniżasz się do poziomu „szpiega”. Nagminnie łamiesz przepisy porządkowe i nie szanujesz życia. Nic dziwnego, że nikt cię nie lubi. Czujesz się wyobcowany, samotny, wciąż przeżywasz rozterki duchowe. Coraz częściej uciekasz od rzeczywistości, zamykasz się we własnym świecie, ulegasz omamom, utożsamiasz się z istotą pozaziemską. Masz wrodzoną skłonność do przesadnej interpretacji snów, wizji, zdarzeń i wyciągania pochopnych wniosków.

Wskazówka:
Skoncentruj się na chwili obecnej. Przyjrzyj się swojemu życiu bez wyciągania pochopnych wniosków. Przemyśl swoje plany i przypomnij sobie, po co tu jesteś.



ZWIERCIADŁO – Zrzuć maski
Kwestie prawdomówności i fanatyzmu: Czy jesteś otwarty na prawdę?


Zalety:
Jesteś siłą porządkową i stabilizatorem – oczyszczasz teren, normalizujesz sytuację.
Jesteś „rezonansowym lustrem”, tym, który demaskuje fałsz i zakłamanie, przyciąga wyższą prawdę. Masz niezwykle klarowne pole widzenia, wnikliwie analizujesz fakty, doskonale wiesz, jak wygląda stan obecny. Śmiało patrzysz cieniowi w oczy. Nie lękasz się konfrontacji z własnymi odbiciami w ludziach i przyznania się do błędów. W pełni akceptujesz to, co przynosi życie. Wszystkie wzloty, upadki, zbiegi okoliczności rozpatrujesz z każdej możliwej strony. Obserwujesz, ale nie osądzasz. Dla ciebie najważniejsze jest doświadczenie i uniwersalna prawda. Uwielbiasz filozofować, zanurzać się w refleksji, medytować.
Chętnie dzielisz się z innymi swoimi spostrzeżeniami, bezinteresownie pomagasz osobom zbłąka-nym.

Słabości:
Jesteś panikarzem i biednym ego – zaśmiecasz teren, zaszczepiasz niepokój.
Twoje życie to pasmo niekończących się problemów, konfliktów, zrządzeń losu. Czujesz się osaczo-ny, atakowany, uwięziony w dramacie życia, obserwowany przez tysiące nieżyczliwych oczu. Cóż za iluzja. Jednak ty w nią wierzysz i najprawdopodobniej nie chcesz się z niej wydostać. Masz wolną wolę.
Nie dziw się, że informacje są wprowadzane do twojego życia w sposób eksplozyjny, żeby nie powiedzieć bezwzględny. Samozwątpienie, rozbieżności, zakłamanie, problem rozłąki, negatywne autosugestie czy też cierpienie chcą nakłonić cię do zmiany sposobu patrzenia na świat, ludzi i siebie.

Wskazówka:
Ludzie, których napotykasz, są twoim własnym odbiciem i jednocześnie wielkim dobrodziejstwem dla cie-bie. Przyjrzyj się im, jak sobie. Zobacz, jak pielęgnujesz iluzję w swoim życiu. Wykorzystaj wrodzoną zdolność sprawiedliwego rozstrzygania także wobec siebie. Zrób zdecydowane cięcia w życiu, abyś mógł przebaczyć i zakoń-czyć spory.




WICHER – Nie bój się łez i przemian
Kwestie odnowy, walki i oporu: Czy chcesz coś zmienić w życiu?


Zalety:
Jesteś transformatorem i uzdrowicielem – testujesz, modyfikujesz, uzdrawiasz.
Twoje życie ma niezwykle intensywny przebieg. Nie ma w nim miejsca na nudę. Ruch, pozytywne zmiany, wyjazdy, przeprowadzki, przestawianie mebli, kursy, szkolenia to dla ciebie codzienność. Na tym obszarze czujesz się jak ryba w wodzie.
Dysponujesz nieprzeciętną zdolnością regeneracji sił i odnowy. Rany goją się na tobie jak na przy-słowiowym psie. Wciąż chcesz się rozwijać, kształcić, wzrastać duchowo.
Potrafisz puścić przeszłość. Jesteś elastyczny, otwarty na nowości, rezolutny, śmiały. Dbasz o płynność działań, znajdujesz same genialne rozwiązania, do celu zmierzasz krok po kroku.
Uwielbiasz pracę z ludźmi. To dobrze. Twoim zadaniem jest godzenie zwaśnionych stron i uzdrawianie stosunków międzyludzkich na szerszą skalę.

Słabości:
Jesteś wichrzycielem i fantastą – wprowadzasz chaos, pielęgnujesz iluzje.
Każda najdrobniejsza zmiana wyzwala w tobie bunt i opór. Twoje poglądy są skostniałe, staroświec-kie, zakorzenione jeszcze w średniowieczu. Jesteś fanatyczny, drobiazgowy, negatywnie nastawiony do każdej najdrobniejszej zmiany i nowości.
Nie masz żadnego celu i nie starasz się go odkryć. Po co. Nie warto. To i tak nic nie da, te słowa najczęściej padają z twoich ust. Wciąż narzekasz, zrzędzisz, wszystko negujesz, a potem się dziwisz, że tylko na ciebie spadają niepowodzenia i choroby, że to ty masz problemy z kolanami, na oczach jęczmienie, na ustach zajady.

Wskazówka:
Zachowaj dystans do każdej wątpliwości. Nie oceniaj ludzi, zjawisk i doświadczeń osobistych. Przekaż ster w życiu swojemu Wyższemu Ja. Zrezygnuj ze wszystkiego, co podtrzymywałoby iluzję oddzielenia od świata i ludzi.




SŁOŃCE – Określ swoje miejsce w życiu
Kwestie oczekiwań i przebaczenia: Czy potrafisz bezinteresownie kochać?


Zalety:
Jesteś propagatorem i nauczycielem – rozprzestrzeniasz, oświecasz, nauczasz.
Słońce świeci w twoim życiu każdego dnia. Jesteś uosobieniem mądrości, prawości i postępu. Stanowisz centrum oświecenia i kreatywnej siły. Potrafisz porwać za sobą tłumy. Wszędzie czujesz się dobrze. Wiesz, czego chcesz i czego oczekuje od ciebie życie.
Masz bezpośredni dostęp do skarbnicy wiedzy i mądrości całego Wszechświata. Ogarniasz całą panoramę życia. Zgłębiłeś uniwersalne prawa, akceptujesz ludzi takimi, jacy są, a nie jakimi chciałbyś ich widzieć.
Potrafisz bezinteresownie kochać i przebaczać, brać i dawać jednakowo lekką ręką. Masz w sobie wiele pokory i szacunku dla mądrości przeznaczenia. Nie jesteś jednak aniołem, lecz normalnym człowiekiem, który jak każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, przeżywa wzloty i upadki, popełnia błędy i nietakty, przewraca się i wstaje, śmieje się i płacze, odczuwa ból i radość – dopóki ŻYJE.

Słabości:
Jesteś fanatykiem i konserwatystą – pielęgnujesz zakłamanie, hamujesz postęp.
W twoim wnętrzu wszystko wrze i kipi. Rozpiera cię złość, gniew, zawiść, że nie masz tego, co mają inni. Ludzie cię nie rozumieją, partner nie spełnia zachcianek, szef nie docenia twoich zasług.
Twoja głowa jest bardzo ociężała, nie potrafisz zebrać myśli, brakuje ci pomysłów na przyszłość. Wtedy na scenę wkracza twoje sprytne ego. Zamiast wsłuchać się w głos serca, zaczynasz kombinować. Wszelkimi sposobami chcesz zwrócić na siebie uwagę, znaleźć się w centrum zainteresowań. Środkiem do celu mogą być choroby na zawołanie (wszyscy wtedy chodzą koło ciebie) albo spadasz o wiele niżej, zaczynasz kopać dołki, rozsiewać plotki, snuć intrygi. Słońce nie będzie tego tolerować w nieskończoność. Los cofnie cię raz, drugi, dziesiąty o kilka kroków, aż w końcu powrócisz do punktu wyjścia. Stra-cisz cały swój dorobek, np. stanowisko, pieniądze, partnera, dobre imię albo zdrowie. Dlatego zastanów się, bo zbyt wiele kładziesz na szali.

Wskazówka:
Jeżeli jesteś uosobieniem miłości, ufasz i pewnie stąpasz po ziemi, jesteś wolny
i niezależny. Przypatrz się swoim wyobrażeniom i poglądom. Urzeczywistnij sztukę akceptacji, wykorzy-stując bezwarunkową miłość i bezwarunkowe przebaczenie.


