Kalendarz
DRUGI 52-LETNI OBIEG ŻYCIA

Temat: DRUGI 52-LETNI CYKL ŻYCIA.

Co on ze sobą niesie?


Drugi 52-letni obieg życia to nasze ponowne narodziny – nasze najważniejsze „kosmiczne pięć minut”. Dopiero tu pojawia się ta największa, niepowtarzalna szansa samorealizacji, udowodnienia sobie, światu i Matce Ziemi swojej dojrzałości życiowej. Dopiero tu człowiek ma faktyczną możliwość wypełnienia swoich zadań i misji inkarnacyjnych. Dlaczego? Bo teraz nie jest już „nagi, niemy i bezbronny” jak w kołysce, teraz – na starcie – dysponuje potencjałem wypracowanym przez minione 52 lata życia. To, co zrobi z osobistym kapitałem wiedzy i doświadczeń, jest kwestią własnego wyboru i decyzji.

Ale dopiero to, co objawi się w ciągu kolejnych 4 lat, tzn. pomiędzy pięćdziesiątym trzecim a pięćdziesiątym szóstym rokiem życia, będzie informacją o faktycznym celu inkarnacji. (Zob. „Gdy dusze staną się bogami”, str. 173.)