O nas


Johann Kössner

Johann Kössner uchodzi w niemieckim kręgu językowym za najwybitniejszego interpretatora wiedzy starożytnych Majów. Duchowo uważa się za sokratystę poszukującego głębszej prawdy i nowych, sensownych odpowiedzi na pytania dotyczące praw CZASU i programów ewolucji.
Jest autorem i wydawcą wielu publikacji na temat kalendarza Majów TZOLKIN. Prowadzi liczne seminaria, warsztaty i odczyty w wielu państwach Europy. Nie występuje on z ramienia żadnej grupy wyznaniowej czy organizacji, bo jak twierdzi: Zgłębienie tajemnic Bytu nie wymaga żadnego członkostwa, lecz rzetelnych, obiektywnych informacji. Z tego powodu nie przyłączył się do żadnego z powszechnie znanych nurtów filozoficznych.