MAYA KALENDER

Mange har hørt om den hellige Maya Kalenderen - TZOLKIN, men ikke mange vet hva det egentlig dreier seg om. Denne kalenderen har lite til felles med vår vanlig kalender og den var ikke noe kultur-religiøs kuriositet i Maya kulturen. Maya indianerne hadde stor viten om kosmiske lover, og denne viten om firedimensjonnell TID og dens årsaksammenheng innholder kalenderen.
Hver dag er for oss mennesker en spesiell resonerende energi. På tross av at hver dag vår bevissthet er påvirket av det samme energi for alle, så våre liv er helt forskjellige. Vår god eller dårlig sinnsstemning vil være avhengig av om vi er i harmoni med dagens energi. Derfor enkelte dager vil gå forbi uten forstyrrelser, mens de andre dagene opplever vi opphopping av hendelser.

Den enkleste måten som man kan begynne å "leke" med Maya kalenderen er å lege merke til våre reaksjoner på mennesker og personlig opplevelser under påvirkning av dagens energi, dvs. dagens KIN. På denne måten begynner vi å forbedre vårt liv og samtidig å helbrede vår Jords aura. Det eneste kravet for å komme i harmonisk resonans med TIDEN er forståelse av essensen av våre speilbilder og mektig kraft av betingelseløs kjærlighet og betingelseløs tilgivelse.

© 2024 publishing company PULSAR. All rights reserved.
Design & realisation by: BBProject